Naučná stezka Podskalí

Naučná stezka Podskalí–Strakonice

Podskalí – romantické údolí Otavy při vstupu do města s ojedinělými skalami. Využíváno jako výletní a odpočinkové místo, nyní příměstská rekreační zóna s mnohostranným využitím (cyklostezka, dětské hřiště, rybaření, vodácké tábořiště). Na levém břehu bývala plavecká hospoda Oskořinka. Na protilehlém se nachází vrch Kalvárie, pokračuje Zellerinova stráň s kopií sochy Moai z Velikonočního ostrova, 4,5 m vysokou.

Naučná stezka Podskalí–Strakonice

Podskalí – romantické údolí Otavy při vstupu do města s ojedinělými skalami. Využíváno jako výletní a odpočinkové místo, nyní příměstská rekreační zóna s mnohostranným využitím (cyklostezka, dětské hřiště, rybaření, vodácké tábořiště). Na levém břehu bývala plavecká hospoda Oskořinka. Na protilehlém se nachází vrch Kalvárie, pokračuje Zellerinova stráň s kopií sochy Moai z Velikonočního ostrova, 4,5 m vysokou.

Celým územím probíhá 3 km dlouhá Naučná stezka Podskalí, která byla zřízena v roce 1992 a obnovena v roce 2005, začíná na levém břehu řeky, vede kolem Měšťanského pivovaru Strakonice, kde je možné zajistit si exkurzi s nahlédnutím do výrobních prostor a ochutnávkou piva. Dále pokračuje proti proudu k lávce přes slepé rameno na ostrov, kde pokračuje dále na pravý břeh řeky ke Kalvárii, lesnatou stráň s cennými lesními společenstvy, k bustě F. L. Čelakovského, dále kolem zámecké zahrady k hradu, kde končí. Po cestě je umístěno čtrnáct tabulí s informacemi o historii Podskalí, pivovaru, voroplavbě na Otavě, Kalvárii, strakonickém hradu, fauně a flóře vyskytující se na tomto území.

Naučná stezka Podskalí, Kam na výlet Jižní Čechy