Třeboňsko

Kraj rybníků, kaprů a cyklistů. Začněme popořadě: soustava rybníků Třeboňska, důmyslně propojených Zlatou stokou, geniálním vodohospodářským dílem z počátku 16. století, je dodnes připomínkou umu našich předků a jejich smyslu pro citlivé přetváření krajiny ku prospěchu všech – lidí i krajiny samotné. Jeden z těchto rybníků nemá co do velikosti konkurenci snad na celém světě – Rožmberk s rozlohou 489 ha. S rybníkářstvím je přirozeně spojeno rybářství, přičemž oblast Třeboňska je největším producentem sladkovodních ryb v Evropě. A že cca 95 % z nich tvoří kapr asi není nutno připomínat. A zvláště cyklisté tenhle krásný kout jižních Čech milují, neboť je tu všude po rovině.

Centrem oblasti je Třeboň, historické město se třemi vstupními branami a s renesančním zámkem (jeden z největších zámeckých areálů v České republice) a gotickým augustiniánským klášterem. Malebné náměstí s radniční věží (možnost výstupu na vyhlídkový ochoz) lemují dochované renesanční a barokní domy a návštěvník tak může spatřit Třeboň v podobě, v jaké ji zanechali poslední Rožmberkové Vilém a Petr Vok, za jejichž panování dosáhlo město největšího rozkvětu. Třeboň leží prakticky pod hrází rybníka Svět, po níž lze dojít k novogotické Schwarzenberské hrobce.

Třeboňsko však není jen renesanční Třeboň, ale také vesnice s lidovou architekturou 19. století, pro níž je typická mohutná selská usedlost, která má hned dva bohatě zdobené štíty propojené klenutou branou. Za pěknými lidovými stavbami se může turista vydat mj. do Kojákovic, Ponědrážky, Domanína a mnoha dalších.

Z „klasických“ památek jmenujme zámek Chlum u Třeboně, Jemčinu, Stráž nad Nežárkou (zámek vlastnila operní zpěvačka Ema Destinnová). Třeboňskem protéká vodáky i rybáři oblíbená řeka Lužnice, příjemné osvěžení v horkých letních dnes nabízí průzračná voda řady pískoven. K nejpozoruhodnějším přírodním pamětihodnostem, doslova v rámci celé České republiky, patří přírodní rezervace Červené blato. Jde o rašeliniště (močál), v němž dosahuje mocnost vrstvy rašeliny místy až 8 m. Rezervací vede naučná stezka po povalových chodníčcích.

Turistická oblast Třeboňsko, z.s.
Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň


https://www.regiontrebonsko.cz/

Fotogalerie

Zámek Třeboň, zdroj: Libor Sváček archiv Vydavatelství MCU
Podzimní výlov, zdroj: Libor Sváček archiv Vydavatelství MCU
Třeboňsko, zdroj: Libor Sváček archiv Vydavatelství MCU
Písečný přesyp u Vlkova, zdroj: Libor Sváček archiv Vydavatelství MCU
Třeboňsko, zdroj: Libor Sváček archiv Vydavatelství MCU

Třeboňsko