Toulava

„Srdce Čech“ – turistická oblast na rozhraní jihočeského a středočeského kraje, jejímž centrem je husitský Tábor. Na severu zahrnuje Toulava krajinu České Sibiře, na severozápadě Sedlčansko, jihozápad tvoří okolí Milevska. Na východě Toulavu uzavírá Mladovožicko a Chýnovsko, na jihu pak Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. Každého asi napadne, odkud pochází název Toulava. Vysvětlení je prosté: tento kout země je natolik bohatý památkami, tradicemi, zajímavostmi a místy pro odpočinek a relaxaci, že si doslova říká o objevování, prozkoumávání, toulání se. Odtud Toulava. Jak bylo řečeno, jejím centrem je Tábor, druhé největší jihočeské město. Město s biblickým názvem bylo vybudováno husity v roce 1420 a řada jeho pamětihodností je soustředěna na Žižkově náměstí obklopeném měšťanskými domy – gotický děkanský chrám, pozdně gotická radnice, v níž je vchod do táborského podzemí a expozice Husitského muzea. Na západním okraji města, na skále nad řekou Lužnicí, se rozprostírá poutní areál Klokoty. Premonstrátský klášter v Milevsku, který byl založen mezi roky 1184 až 1187, je nejstarším klášterem v jižních Čechách. Památkou, spjatou s historií nejen Táborska, ale vlastně celých Čech je zřícenina hradu Kozí hrádek, jenž proslul jako útočiště Jana Husa (v letech 1412–1414). Výrobou keramiky, lázněmi a mostem výstižně přezdívaným jako „Duha“ je proslulá Bechyně, město nad řekou Lužnicí. Mimochodem, Bechyni spojuje s Táborem nejstarší elektrifikovaná železnice ve střední Evropě, 24 km dlouhá Křižíkova „Elinka“, zprovozněná roku 1903. Nejznámější přírodní památkou je zřejmě Chýnovská jeskyně (byla objevena roku 1863 při pracích v lomu), jež se stala v roce 1868 první zpřístupněnou jeskyní v Čechách. Její chodby měří více než 1400 m, návštěvníci absolvují trasu dlouhou 260 m. V jeskyně sice chybí „klasická“ krápníková výzdoba, o to pestřeji jsou však zbarvené její stěny a strop. Je největším přírodním zimovištěm netopýra řasnatéhov Evropě. Krajinu Toulavy protínají dva významné vodní toky – Vltava a Lužnice. Vltava zde sice nemá již podobu řeky, její hladina je vzduta Orlickou přehradou, ale úsek Lužnice mezi Táborem a Bechyní je milován vodáky, kteří si v krásném údolí užijí romantiku, jezy i peřeje. Ještě více adrenalinových zážitků nabízí areál Monínec nedaleko města Sedlec-Prčice, který skýtá v zimě 1,2 km dlouhou sjezdovku se 4sedačkovou lanovkou a síť značených běžkařských tras, v létě lanový park a bikepark, trampolíny, tubing, vodní maxiskluzavku a mnohé další.

TOULAVA, o.p.s.
Vančurova 1946, 390 01 Tábor

https://www.jiznicechy.cz/turisticke-oblasti/to-toulava

Fotogalerie

Bechyně, zdroj: Libor Sváček archiv Vydavatelství MCU
Milevsko, zdroj: Libor Sváček archiv Vydavatelství MCU
Klokoty, zdroj: Libor Sváček archiv Vydavatelství MCU
Tábor, zdroj: Libor Sváček archiv Vydavatelství MCU
Stádlecký řetězový most, zdroj: Libor Sváček archiv Vydavatelství MCU

Toulava