Infocentrum Třeboň

TŘEBOŇ – TOP zajímavosti

VĚŽ STARÉ RADNICE
Nejkrásnější vyhlídky a Třeboň "jako na dlani" vám ze svého ochozu nabídne 31 m vysoká čtyřboká radniční věž. 

DŮM ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO
Perla, kterou nesmíte minout. Dnes je zde Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví. Za návštěvu stojí také jedinečné galerijní prostory.

TŘEBOŇ – TOP zajímavosti

VĚŽ STARÉ RADNICE
Nejkrásnější vyhlídky a Třeboň "jako na dlani" vám ze svého ochozu nabídne 31 m vysoká čtyřboká radniční věž. 

DŮM ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO
Perla, kterou nesmíte minout. Dnes je zde Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví. Za návštěvu stojí také jedinečné galerijní prostory.

DŮM PŘÍRODY TŘEBOŇSKA
Interaktivní stálá expozice „Krajina a lidé“ seznamuje s výjimečným přírodním bohatstvím Třeboňska a nabízí zábavně-naučné aktivity pro návštěvníky všech věkových skupin.

DIVADLO J. K. TYLA
Útroby moderního foyer skrývají vchod do historického interiéru empírového divadla s malovanou oponou, která je nejstarší funkční v zemi. Samotná budova patří k nejstarším měšťanským divadlům vůbec. 

VODÁRENSKÁ VĚŽ A GALERIE BUDDHISTICKÉHO UMĚNÍ
Vodárenská věž Na Kopečku je cennou industriální památkou postavenou podle návrhu architekta Jana Kotěry. V objektu se nachází Galerie buddhistického umění se stálou expozicí výtvarného umění Mongolska, Tibetu a Číny. 32 metrů vysoká dominanta poskytuje daleké výhledy do kraje.

Infocentrum Třeboň, Služby a tipy Jižní Čechy