Stará vodárna (České Budějovice)

Stará vodárna

Místem, kam se vyplatí vypravit se nejen za poznáním, ale i odpočinkem, je areál Staré vodárny v Mánesově ulici. Dominantou areálu je Vodárenská věž postavená v blízkosti starého Lučního mlýna u řeky Vltavy v roce 1724. Odebíraná říční voda se vytlačovala do nádrže umístěné ve vrcholu věže, odkud gravitačně odtékala do města a do Samsonovy kašny. V roce 1882 byla původní barokní věž přestavěna v novogotickém stylu. Byla zvýšena na 44 metrů a v ní osazena nová válcová nádrž o průměru 8 metrů a objemu 250 m3.

Stará vodárna

Místem, kam se vyplatí vypravit se nejen za poznáním, ale i odpočinkem, je areál Staré vodárny v Mánesově ulici. Dominantou areálu je Vodárenská věž postavená v blízkosti starého Lučního mlýna u řeky Vltavy v roce 1724. Odebíraná říční voda se vytlačovala do nádrže umístěné ve vrcholu věže, odkud gravitačně odtékala do města a do Samsonovy kašny. V roce 1882 byla původní barokní věž přestavěna v novogotickém stylu. Byla zvýšena na 44 metrů a v ní osazena nová válcová nádrž o průměru 8 metrů a objemu 250 m3.
Užívání věžového vodojemu jako součásti městského vodovodu ukončila až dostavba vodní nádrže Římov (1978) a úpravny vody Plav (1981). V současné době věž, která je spolu s přilehlým areálem majetkem společnosti ČEVAK, a.s., slouží pro recirkulační okruh vody autorizované zkušebny vodoměrů. Je jednou z nejstarších v Jihočeském kraji a je po právu památkově chráněna.

Hravá vodní fontána ČEVAVA v parku pod věží je oblíbenou kratochvílí pro malé i velké. V létě osvěžuje návštěvníky areálu vodní mlhou.

Věž je návštěvníkům přístupná při komentovaných prohlídkách. Spolu s průvodcem zdolají 106 schodů a ocitnou se přímo pod původním vodojemem. Na cestě je čekají dvě interaktivní expozice o stavbě vodárenské věže a historii vodárenství v Českých Budějovicích. Součástí  prohlídkové trasy je také vodojem pocházející z první poloviny minulého století. Zde je pro návštěvníky připravena další projekce, týkající se koloběhu vody.

Východní stěnu věže pokrývá rozměrné sgrafito se znakem města od místního malíře Richarda Kristinuse.

Počet osob na jednu prohlídku je omezen, místo ve skupině si však lze rezervovat prostřednictvím www.vodarenskavezcb.cz.
Na toto téma navazuje i volně přístupná naučná stezka ve venkovním areálu. Na deseti zastaveních se návštěvníci dozvědí například o již zaniklém Lučním mlýně i o tom, jakou roli hrála v zásobování města vodou Eliášova štola. Osvěží se u funkčního pítka a vyzkouší si vodárenské šoupě.

Protože v žádném vodárenském areálu nesmí chybět voda, prostředí tu zpříjemňuje tryskající hravá vodní fontána ČEVAVA a také další vodní prvek, který symbolizuje koloběh vody v přírodě.

Stará vodárna (České Budějovice), Pro děti Jižní Čechy