Rožmberk nad Vltavou

Vzdálenost z Českého Krumlova: 23 km J.

Hrad na skalnatém ostrohu nad ohybem Vltavy byl založen Vítkem z Rožmberka ve 13. stol. Z raně gotického Horní hradu se zachovala pouze věž JakobínkaDolní hrad přestavěn novogoticky na památník rodu Buquoyů. Pod hradem Latrán. Děkanský kostel sv. Mikuláše. Brzdový kámen.

Město bylo založeno v polovině 13. století na obchodní cestě z rakouského Lince přes hraniční průsmyky do Českého Krumlova. Je spojeno s významným šlechtickým rodem Rožmberků, kteří osídlili město a okolí a svými aktivitami přinesli kraji prosperitu.

Vzdálenost z Českého Krumlova: 23 km J.

Hrad na skalnatém ostrohu nad ohybem Vltavy byl založen Vítkem z Rožmberka ve 13. stol. Z raně gotického Horní hradu se zachovala pouze věž JakobínkaDolní hrad přestavěn novogoticky na památník rodu Buquoyů. Pod hradem Latrán. Děkanský kostel sv. Mikuláše. Brzdový kámen.

Město bylo založeno v polovině 13. století na obchodní cestě z rakouského Lince přes hraniční průsmyky do Českého Krumlova. Je spojeno s významným šlechtickým rodem Rožmberků, kteří osídlili město a okolí a svými aktivitami přinesli kraji prosperitu. V roce 1620, po bitvě na Bílé hoře, připadlo rožmberské panství francouzské aristokracii Buquoyů. Ti pokračovali v rožmberských tradicích hospodářských i kulturních, zdejší hrad vlastnili až do roku 1945.

Na náměstí, v roce 2018 nákladně a pečlivě zrekonstruovaném a nově vydlážděném, najdeme další dominantu města – gotický  kostel sv. Mikuláše, poprvé zmiňovaný již roku 1277, ale dobudovaný až v druhé polovině 15. století. Třípatrová věž je vysoká 45,5 metru. Vnitřnímu vybavení chrámu vévodí hlavní oltář vysvěcený roku 1465. Ve městě najdeme i dvě památky zdejšího židovského osídlení – starý židovský hřbitov na jižním okraji města, asi 300 m od náměstí, a u silnice směrem na Č. Krumlov hřbitov nový, který byl užíván až do roku 1950. Je udržovaný a napočítáme zde téměř sto náhrobků.

 

Rožmberk nad Vltavou, Pro děti Jižní Čechy