Nejsevernější bod Rakouska

K nejsevernějšímu bodu Rakouska

Náročnější cyklisté si zajisté při návštěvě Třeboňska nenechají ujít cyklovýlet k nejsevernějšímu bodu Rakouska při hranici s Českou republikou nacházející se v blízkosti Lesního Hotelu Peršlák.

Trasa vás provede nádhernou přírodou a lesy Přirodního parku Homolka-Vojířov, poputujete místy, kam ještě donedávna běžný smrtelník nesměl vkročit, až dorazíte do zvláštního bodu: ačkoliv nohama pevně v Čechách, můžete prohodit pár slov s Rakušany, nohama pevně v Rakousku. Zajímá-li vás historie 20. století, zažijete vzrušující chvíle při hledání stop první republiky, II. světové války a železné opony.

K nejsevernějšímu bodu Rakouska

Náročnější cyklisté si zajisté při návštěvě Třeboňska nenechají ujít cyklovýlet k nejsevernějšímu bodu Rakouska při hranici s Českou republikou nacházející se v blízkosti Lesního Hotelu Peršlák.

Trasa vás provede nádhernou přírodou a lesy Přirodního parku Homolka-Vojířov, poputujete místy, kam ještě donedávna běžný smrtelník nesměl vkročit, až dorazíte do zvláštního bodu: ačkoliv nohama pevně v Čechách, můžete prohodit pár slov s Rakušany, nohama pevně v Rakousku. Zajímá-li vás historie 20. století, zažijete vzrušující chvíle při hledání stop první republiky, II. světové války a železné opony.

Kudy kam a zajímavá místa na trase:
Vyrážíme z Chlumu u Třeboně od hráze rybníka Hejtman (cykloturistický rozcestník) po CT1014 k rozcestníku Na Chalupách (1,5 km) – pokračujeme rovně skrze Staňkov (možnost koupání ve Staňkovském rybníku, nejhlubší v ČR) k rozcestníku na konci obce za kapličkou (2 km) – zde odbočíme doprava a sledujeme CT322, po níž budeme střídavě mírně stoupat a klesat na Smírčí vrch (rozcestí Pod Smírčím vrchem – 5,3 km) – po CT322 pokračujeme dál po vrstevnici vrchu Bublavá skála k Dolnímu pstruhovému rybníku (4,3 km), kde se na rozcestí dáme doprava a po CT32 (Greenway P-W) projedeme lesem k Novomlýnskému rybníku (1 km).

Zde nás uvítá infotabule s oznámením, že se nacházíme na území bývalé obce Nové Mlýny (Neumühl), jejíž osmisetletá historie skončila v padesátých letech minulého století – ves bohužel doplatila na to, že ležela příliš blízko hranice s „třídním nepřítelem“.

Odtud je to už jen „co by kamenem dohodil“ k Lesnímu Hotelu Peršlák (350 m) i k nejsevernějšímu bodu Rakouska.

Čím je Peršlák zajímavý a co tady? Budova hotelu byla postavena ve dvacátých letech minulého století a sloužila jako sídlo finanční stráže a celnice. V období II. světové války zde bylo ubytováno německé vojsko, po roce 1945 je vystřídala posádka finanční stráže a v roce 1951 se zde až do roku 1989 usadily jednotky pohraniční stráže. Nyní zde funguje hotel s restaurací, ve které se můžete občerstvit.

Před hotelem si nezapomeňte prohlédnout tzv. „Kámen republiky“, který sem v době ohrožení Československa nacisty umístili čeští vojáci a zvěčnili jej nápisem „Naše je a naše zůstane 1938“. Poté, co ve stejném roce překročila hranice republiky německá vojska, doplnili k textu němečtí vojáci „Bis wir kamen 1938“ („Než jsme přišli 1938“). V květnu 1945 se naši vojáci na Peršlák vrátili a na kámen dopsali „Pravda vítězí 1945“. Ačkoliv se již „čára“ střežit nemusí, kámen republiky hlídá hranici dodnes.

Cedule vás bude lákat i k můstku v „údolí lásky“. Po cca 0,5 km jižně od hotelu dojdete k dřevěnému mostku přes Červený potok, který tvoří hranici ČR s Rakouskem. A proč zrovna „údolí lásky“? Podle toho, že kdysi na rakouské straně bývala hospůdka, kterou provozovala paní hospodská se svou dcerou a ke svým hostům se chovaly velmi „vstřícně“. O můstku vám více odtajní informační tabule u hotelu Peršlák.

A kde najdete nejsevernější bod Rakouska? Vraťte se cca 200 m od hotelu zpět k rozcestí „U nejsevernějšího bodu Rakouska“ – odtud je to pěšinou cca 200 m k soutoku Koštěnického a Červeného potoka. Zde také tento bod najdete – je to jeden ze dvou hraničních kamenů.

Cesta zpět:
Zpět do Chlumu u Třeboně se můžeme vydat buď po stejné trase (okruh celkem 29 km), nebo si vybrat jednu z níže uvedených možností:

Z Peršláku se nejprve vydáme stejnou trasou, kterou jsme přijeli a míříme zpět k rozcestí „Pod Smírčím vrchem (5,8 km). Cestou můžete seskočit z kola a vydat se hledat několik skalních útvarů ukrytých v hlubokých lesích PP Homolka-Vojířov: Kněžskou či Bublavou skálu, pod kterou projíždíme – od rozcestí „Pod Smírčím vrchem“ pokračujeme rovně – na rozcestí (2 km) neuhýbáme doleva ale pokračujeme rovně (CT1010) směrem do Mirochova (1,6 km) – odtud přes Žíteč (2,7 km) a Lutovou – vesnická památková zóna (1,4 km) zpět do Chlumu u Třeboně (3,7 km). Okruh celkem 32 km.
Jste-li nároční cyklisté a jen tak se nezaleknete velkých kopců, zpět do Chlumu u Třeboně se můžete vydat po rakouské straně (nedoporučujeme absolvovat s menšími dětmi): Od nejsevernějšího bodu Rakouska se vydejte směrem na Haugschlag, avšak u turistického rozcestníku (1 km) odbočte doprava – přijedete k rozcestí (4 km) – doprava přes Josefthal (1,7 km) k hraničnímu přechodu (3 km). Odtud po CT1014 přes rozcestí „Na Chalupách“ (1,7 km) do Chlumu u Třeboně. (okruh celkem cca 28 km).

Nejsevernější bod Rakouska, Pro děti Jižní Čechy