PodKletí

Turistický region s rozlohou 859 km2 položený západně až jihozápadně od Českých Budějovic. Jak již jeho název napovídá, obklopuje horu Kleť (1 083 m n. m.), nejvyšší vrchol protáhlého masivu Blanského lesa. Charakteristická a i díky 175 m vysokému televizními vysílači nezaměnitelná silueta Kleti je viditelná z širokého okolí, často i mnoho desítek kilometrů vzdáleného.

Postupujeme-li regionem PodKletí z Českých Budějovic proti proudu Vltavy, dostaneme se přes Boršov a Dívčí kámen do Zlaté Koruny s cisterciáckým klásterem. Naopak na západ od jihočeské metropole zase spadají do oblasti PodKletí roviny Zbudovských Blat (původně podmáčená, nepříliš úrodná půda využívaná převážně k pastvě), Netolicko, jehož chloubou je renesanční zámek Kratochvíle Viléma z Rožmeberka, jižněji pak leží úrodné ovocnářské Lhenicko. Ještě dále na jih, u Ktiše, se už krajíná začíná opět zvedat a přecházet v šumavské předhůří.

Mírně zvlněná, přívětivá krajina okolo Kleti je bohatá rybníky, loukami, lesy a hlavně typickými vesničkami jihočeského venkova, často s půvabně zdobenými domy a statky ve stylu tzv. selského baroka. Mezi všemi vesnicemi vynikají doslova světoznámé Holašovice (zapsané na seznamu chráněných památek UNESCO), v nichž se dochovala prakticky celá náves obklopená hospodářskými usedlostmi v původní podobě z 19. století. Ale i další vesnice v okolí mají v tomto směru co nabídnout – mj. Plástovice, Záboří, Radošovice, Rojšín a mnoho dalších.

Reliéf krajiny přeje všem druhům turistiky, od pěší, přes cyklo až třeba po hipoturistiku, v zimě zde najdou značené trasy běžkaři. Jakousi “mekkou” turistů je hora Kleť, která dala oblasti jméno – bez zdolání jejího vrcholu by návštěva regionu nebyla “kompletní”. Výstup na ni však stojí za námahu (lze použít i sedačkovou lanovku) – odměnou jsou mimořádné výhledy, za dobrého počasí na panoráma Alp a turistická restaurace s příjemným posezením.

Destinační společnost Jihočeský venkov, z.s.
Chelčice 146, 389 01 Chelčice

www.jihoceskyvenkov.cz

Fotogalerie

Holašovice, zdroj: Libor Sváček archiv Vydavatelství MCU
Boletice, zdroj: Libor Sváček archiv Vydavatelství MCU
Zlatá Koruna, zdroj: Libor Sváček archiv Vydavatelství MCU
Kratochvíle, zdroj: Libor Sváček archiv Vydavatelství MCU
Dívčí kámen, zdroj: Libor Sváček archiv Vydavatelství MCU

PodKletí