Vojenský újezd Boletice

Vojenský újezd Boletice je vojenský újezd na západě okresu Český Krumlov. Území újezdu zaujímá 219,49 km2, v nadmořské výšce 540 m až 1 232 m (Knížecí stolec). Vojenský újezd vznikl ke dni 1. července 1950. Újezdní úřad vojenského újezdu sídlí v Kájově a vykonává mimo jiné také funkci stavebního dozoru a matriky.

Od 1. července 2006 jsou o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích části vojenského újezdu zpřístupněny. V souvislosti s tím je ve vojenském újezdu a jeho okolí vyznačeno 75,5 km pěších turistických značených tras a 95 km cyklotras.

Vojenský újezd Boletice je vojenský újezd na západě okresu Český Krumlov. Území újezdu zaujímá 219,49 km2, v nadmořské výšce 540 m až 1 232 m (Knížecí stolec). Vojenský újezd vznikl ke dni 1. července 1950. Újezdní úřad vojenského újezdu sídlí v Kájově a vykonává mimo jiné také funkci stavebního dozoru a matriky.

Od 1. července 2006 jsou o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích části vojenského újezdu zpřístupněny. V souvislosti s tím je ve vojenském újezdu a jeho okolí vyznačeno 75,5 km pěších turistických značených tras a 95 km cyklotras.

Knížecí stolec (dříve též Liščí louka) je 1 236 m vysoká hora v jihočeské části Šumavy. Jde také o nejvyšší horu podcelku Želnavská hornatina a po Smrčině druhou nejvyšší horu okresu Český Krumlov. Dne 11. července 2012 zde byla na vrcholu slavnostně otevřena 8 m vysoká dřevěná rozhledna. První rozhledna zde byla postavena již v roce 1938. Je zde rovněž umístěno vrcholové razítko. Při zvlášť výborné dohlednosti jsou odtud viditelné i Alpy.

Jelikož se jedná o aktivně využívaný vojenský újezd s množstvím dopadových ploch, nezachovalo se na jeho území mnoho památek Na území samotných Boletic se zachoval kostel svatého Mikuláše, původně románský (zachována sdružená okénka ve věži) přestavovaný goticky. Nyní v neutěšeném technickém stavu. Poblíž vesnice je vrch Raziberk se stopami hradiště. Vojenský újezd Boletice láká především krásnou přírodou a neuvěřitelnými výhledy do kraje.