NS Kolem Světa (Třeboň)

Naučná stezka Kolem Světa

Lehká pěší trasa o délce: 12 km

Počet panelů: 16

Věděli jste, že cesta kolem Světa vám nemusí zabrat víc než pouhé 3 hodiny? To můžete stihnout, vydáte-li se po naučné stezce kolem rybníka Svět, na které uvidíte knížecí hrobku, pláž Ostende, rašeliniště a mnoho dalších zajímavostí. Naučná stezka tvoří 12 km dlouhý uzavřený okruh a na trase vás čeká 16 informačních tabulí, z nichž většina seznamuje se základními ekologickými vztahy v přírodě a jednotlivými rostlinnými a živočišnými druhy typickými pro různá společenstva třeboňské krajiny.

Naučná stezka Kolem Světa

Lehká pěší trasa o délce: 12 km

Počet panelů: 16

Věděli jste, že cesta kolem Světa vám nemusí zabrat víc než pouhé 3 hodiny? To můžete stihnout, vydáte-li se po naučné stezce kolem rybníka Svět, na které uvidíte knížecí hrobku, pláž Ostende, rašeliniště a mnoho dalších zajímavostí. Naučná stezka tvoří 12 km dlouhý uzavřený okruh a na trase vás čeká 16 informačních tabulí, z nichž většina seznamuje se základními ekologickými vztahy v přírodě a jednotlivými rostlinnými a živočišnými druhy typickými pro různá společenstva třeboňské krajiny. Informační panely také přibližují historii rybníkářství, lázeňství a vývoj lidové architektury na Třeboňsku.

Kudy: Okruh začíná v parku u lázní Aurora (možno odstavit auto na parkovišti u lázní), vede po polních a lesních cestách, část po lučních pěšinách a po krásných dvanácti kilometrech končí na hrázi rybníka Svět. Kolo raději nechte doma, neboť trasa není určena pro cyklisty a v některých místech je jízda na kole zakázána kvůli možnému poškození přírody. Pokud si budete potřebovat oddychnout, máte k dizpozici několik odpočinkových míst s lavičkami, z nichž mnohá nabízí výhledy do okolní krajiny. Na stezce jsou rovněž vyhrazena dvě místa, na nichž je možné si rozdělat oheň.

16 zastávek, které vás čekají, a co obsahují:

Hotel Bohemia – Regent (na začátku lázeňského parku)
Lázeňský park – lázeňství na Třeboňsku dnes a dříve
Břehy rybníka – okolní rostliny
Polní meze – informace o ekologické stabilitě krajiny
Vimperky 1 – typy rašelinišť
Vimperky 2 – rašeliniště a jeho vývoj a význam
Spolský potok – začlenění do tématu biokoridorů a biocenter
Rybník Dolní Zlatník – jak se jsou rybníky stavěny, chov ryb a obří strom dub letní
Louky Třeboňska – louky a jejich typy
Spolský mlýn – mlýn z 19. století
Borový les – různé lesy na Třeboňsku
Odměny – lidová architektura a historie osídlení Třeboňska
Cirkviční rybník – okolní ptactvo a informace k chovu ryb
Park u Schwarzenberské hrobky– historie vážící se k tomuto místu
Rybník Svět – informace pojící se k tomuto rybníku a rybníku Opatovickému
Šustův pomník – významní rybníkáři Třeboňska

NS Kolem Světa (Třeboň), Kam na výlet Jižní Čechy