Muzeum JUDr. O. Kudrny (Netolice)

Muzeum sídlí v nejzachovalejším renesančním domě na netolickém náměstí. Tento měšťanský dům, zvaný rožmberský, měl v 15.–16. století, ještě před postavením zámku Kratochvíle, údajně sloužit k ubytování rožmberských majitelů panství a jejich hostů.

Několik generací rodu Kudrnů bylo význačnými občany města, byli starosty, lékaři, advokáty, architekty, ale zároveň i významnými vlastenci, mecenáši a sběrateli po celém světě scestovalými. Díky jejich sběratelské vášni má netolické muzeum nezvykle rozsáhlé a cenné sbírky. Mezi jejich přátele patřili přední čeští vlastenci, např.

Muzeum sídlí v nejzachovalejším renesančním domě na netolickém náměstí. Tento měšťanský dům, zvaný rožmberský, měl v 15.–16. století, ještě před postavením zámku Kratochvíle, údajně sloužit k ubytování rožmberských majitelů panství a jejich hostů.

Několik generací rodu Kudrnů bylo význačnými občany města, byli starosty, lékaři, advokáty, architekty, ale zároveň i významnými vlastenci, mecenáši a sběrateli po celém světě scestovalými. Díky jejich sběratelské vášni má netolické muzeum nezvykle rozsáhlé a cenné sbírky. Mezi jejich přátele patřili přední čeští vlastenci, např. Josef Kajetán Tyl a Karel Hynek Mácha, jejich dary – vlastní obraz Karlštejna a prvotisk Máje - se ve sbírce zachovaly. Na budově muzea byly odhaleny pamětní desky zakladateli muzea JUDr. Otakaru Kudrnovi (1853–1940) a význačnému rodáku Štěpánkovi Netolickému (1470?–1538), zakladateli českého rybníkářství a rožmberskému „fišmistru“.

Národopisná výstava, která se konala v Netolicích v roce 1893, dala základ pozdějšímu vzniku muzea v roce 1909. Roku 1913 bylo zřízeno městské muzeum v přízemí radnice. V roce 1940 založil tehdejší starosta a advokát JUDr. Otakar Kudrna nadaci, které odkázal renesanční dům, sídlo současného muzea, a své rozsáhlé soukromé sbírky, jež tvoří základ dnešního sbírkového fondu muzea. Nadace byla zestátněna, majetek posléze přešel na město Netolice a došlo ke sloučení obou muzeí.

Několik generací rodu Kudrnů bylo význačnými občany města, byli starosty, lékaři, advokáty, architekty, ale zároveň i významnými vlastenci, mecenáši a sběrateli po celém světě scestovalými. Díky jejich sběratelské vášni má netolické muzeum nezvykle rozsáhlé a cenné sbírky. Mezi jejich přátele patřili přední čeští vlastenci, např. Josef Kajetán Tyl a Karel Hynek Mácha, jehož dary - vlastní obraz Karlštejna a prvotisk Máje - se zde zachovaly. Na budově muzea byly odhaleny pamětní desky zakladateli muzea JUDr. Otakaru Kudrnovi (1853–1940) a význačnému rodáku Štěpánkovi Netolickému (1470?–1538), zakladateli českého rybníkářství a rožmberskému „fišmistru“.

V objektu jsou pořádány příležitostné výstavy uměleckých děl. Zajímavý prostor pro návštěvníky nabízí zaklenutý vstupní průjezd s historickými štíty a lucernami.

Muzeum poskytuje služby badatelům, zápůjčkami z bohatého depozitáře se podílí na pořádání tématických výstav v celé ČR.

- druhá největší sbírka pohlednic v Čechách (cca 170 000 kusů)
- lidové výšivky, dýmky, obrazy
- sbírka porcelánu, voskových prací, skla
- obrázek hradu Karlštejn, jejichž autorem je K. H. Mácha
- sbírka zbraní – ukázka práce netolického mistra Trnky
- lidová světnička

Muzeum JUDr. O. Kudrny v Netolicích

Pouze tady můžete vidět tzv. Óbrfrk – největší složený vtip z pohlednic pidifrků. V expozici se seznámíte s historií a tradicemi na Netolicku, uvidíte sbírku vltavínů, zbraní, dýmek, skla, hodin, porcelánu, lidové výšivky a mnoho dalšího. Čeká na vás i netolický koník a skládačky. V objektu muzea se nachází lidová světnička z 19. století a středověká studna.
Muzeum JUDr. O. Kudrny s infocentrem se těší na vaši návštěvu.

Víte, že…?

V netolickém muzeu najdete mimo jiné i druhou největší sbírku pohlednic u nás? 

Muzeum JUDr. O. Kudrny (Netolice), Kam na výlet Jižní Čechy