Český Krumlov region

Centrem regionu je Český Krumlov. Vznikl jako město při hradu nad zákruty řeky Vltavy. Ten je poprvé písemně uváděn roku 1253 jako sídlo jihočeských Vítkovců. Po jejich vymření (1302) připadlo panství Rožmberkům, jednomu z nejmocnějších rodů království. Ti za dobu své téměř 300leté vlády Krumlov hospodářsky i kulturně povznesli a pokračovali v budování hradu. Na počátku bouřlivého 17. století se město krátce ocitlo v rukou Habsburků (Rudolf II.), ti jej ale záhy věnovali Eggenberkům (1622). Po necelých sto letech (1719) získávají Krumlov Schwarzenberkové, v jejichž rukách zůstane až do roku 1947. V roce 1963 je historické jádro města prohlášeno městskou památkovou rezervací a roku 1992 je Český Krumlov zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jeho dominantou je hrad a zámek, druhý největší areál tohoto druhu v ČR (po Pražském hradu). Tvoří jej Hrádek s válcovou věží s ochozem a na 40 dalších budov a paláců. Na hradní areál navazuje 11hektarová zámecká zahrada s kaskádovou Neptunovou fontánou a oblíbeným Otáčivým hledištěm. Na V. nádvoří zámku najdeme světový unikát, výjimečně dochované barokní divadlo v původní podobě z 2. pol. 18. století včetně dochovaných kulis, kostýmů i mašinérie. Druhým největším komplexem historických budov je po hradu a zámku někdejší klášter minoritů a klarisek založený v pol. 14. století Rožmberky a v posledních letech revitalizovaný a přeměněný na kulturní a didaktické centrum. Kulturní institucí evropského významu je Egon Schiele Art Centrum – galerie z velké části věnovaná životu a dílu rakouského expresionisty, malíře a kreslíře Egona Schieleho (1890–1918). Dokonale dochovaný fotoateliér z konce 19. a první poloviny 20. století spatří návštěvníci Musea Fotoatelier Seidel. Patřil významným fotografům Josefu Seidelovi (1859–1935) a jeho synu Františkovi (1908–1997). Neméně pozoruhodné je okolí Českého Krumlova. Kraj, jímž protéká řeka Vltava, přeje přirozeně vodáctví, v zimě zde fungují lyžařské vleky a jsou upravovány běžecké stopy. Dominantou okolí je hora Kleť (1 084 m n. m.), přístupná pěšky či sedačkovou lanovkou, s nejstarší kamennou rozhlednou v Čechách, turistickou restaurací a nejvýše položenou hvězdárnou v České republice. Z Českého Krumlova není daleko do Zlaté Koruny s cisterciáckým klášterem, ke zříceni hradu Dívčí kámen. Jen nepatrně vzdálenější a velmi dobře dostupné je Lipenské jezero, v jehož okolí se návštěvníkům otevírají další možnosti návštěvy řady pamětihodností a turistických atraktivit – podrobnější informace o nich najdete v kapitole Lipensko.

Český Krumlov Tourism
náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov

https://www.jiznicechy.cz/turisticke-oblasti/kr-cesky-krumlov-region

Fotogalerie

Dívčí kámen, zdroj: Libor Sváček archiv Vydavatelství MCU
Zlatá Koruna, zdroj: Libor Sváček archiv Vydavatelství MCU
Kleť, zdroj: Libor Sváček archiv Vydavatelství MCU
Český Krumlov (UNESCO), zdroj: Libor Sváček archiv Vydavatelství MCU
Český Krumlov, zdroj: Libor Sváček archiv Vydavatelství MCU

Český Krumlov region