TŘEBOŇSKO

Třeboň

Město pětilisté růže, lázní a kaprů, vyhledávané rekreační a turistické centrum. Největší rozkvět Třeboně nastal v 15. a v 16. století díky rybníkářství a chovu ryb. Zasloužili se o ně stavitelé ve službách Rožmberků Štěpánek Netolický a Jakub Krčín z Jelčan. Historické jádro města obepínají dodnes dobře dochované hradby se čtyřmi vstupními branami (Budějovickou, Hradeckou, Svinenskou a Novohradskou). Renesanční a barokní domy lemují protáhlé obdélníkové náměstí, jemuž vévodí budova radnice s mohutnou věží s ochozem a také Mariánský sloup z roku 1781. Nejcennější pamětihodností je renesanční zámek, vzniklý přestavbou původního hradu. Část vnitřních prostor zámku zabírá Státní oblastní archiv, další bohatě vybavené interiéry jsou veřejnosti přístupné v rámci dvou prohlídkových tras. Třetí prohlídková trasa zavede návštěvníky do někdejšího zázemí hradu – do interiérů hospodářských budov, psí kuchyně a do kasemat. K zámku se přimyká půvabný anglický park. V parku na břehu rybníka Svět, nedaleko centra města, stojí novogotická Schwarzenberská hrobka (viz samostatný článek).
www.trebonsko.cz

Borovany

V roce 1455 zde byl založen augustiniánský klášter, jenž později Schwarzenbergové přestavěli na zámek. Na náměstí stojí barokní radnice z konce 17. století, pranýř, a socha vojevůdce Jana Žižky z Trocnova.

ZOO Dvorec

Nedaleko Borovan se nachází malá zoologická zahrada – Park exotických zvířat. Chováni jsou zde lvi, tygři, plazi, medvědi a mnoho dalších druhů.
www.borovany-cb.cz

Buškův hamr

Jedna z našich tří dochovaných kováren s vodním pohonem. Do chodu ji uvádějí tři mlýnská kola, založena byla v roce 1780 a fungovala až do roku 1950. Zrekonstruovaný hamr je stále funkční a za dostatečného stavu vody bývá v provozu.
www.buskuv-hamr.cz

Červené blato

Národní přírodní rezervace v CHKO Třeboňsko. Od konce 18. století se zde těžila rašelina, v roce 1953 byla oblast vyhlášena chráněnou rezervací. Vrstva rašeliny dosahuje tloušťky až 7 metrů. Vyskytuje se zde vzácná flóra – mj. borovice blatka či rojovník bahenní, faunu zastupuje vzácný tesařík Menesia bipunctata.
Rezervací prochází 3 km dlouhá naučná stezka.
www.trebonsko.cz

Chlum u Třeboně

Letovisko na březích rybníka Hejtman. Od 15. století se v okolí těžila železná ruda, v 18. století tu vznikly železárny. Na místě gotické tvrze byl roku 1710 vystavěn barokní zámek. K němu přiléhá rozsáhlý park s exotickými dřevinami a sochařskou výzdobou.
www.chlum-ut.cz

Lužnice

Pravostranný přítok Vltavy, pramenící ještě na rakouském území. Je jednou z vodácky nejoblíbenějších českých řek. Je dlouhá 208 km, do Vltavy se vlévá za Týnem nad Vltavou.

Nová řeka

Umělý vodní kanál spojující Lužnici s Nežárkou. Vybudován byl na konci 16. století Jakubem Krčínem (1535–1604) kvůli převádění povodňových průtoků z Lužnice, čímž je chráněna hráz rybníka Rožmberk před případným přetížením.

Nové Hrady

Město na česko-rakouském pomezí. Buquoyové, kteří město získali po Bílé hoře, opravili starý hrad z 13. století nad říčkou Stropnicí, vybudovali anglický park a v letech 1801 až 1810 vystavěli nový zámek.
www.novehrady.cz

Novohradské hory
(něm. Gratzener Bergland či Freiwald)

Pohoří na česko-rakouské hranici. Na našem území zaujímá plochu 162 km2, v Rakousku zasahuje až k Dunaji. Nejvyšším vrcholem je Viehberg (1 112 m n. m.), ležící v Rakousku. Na jeho severovýchodním úbočí pramení řeka Malše. Nejvyšší horou na českém území je Kamenec (1 072 m n. m.).
www.novohradky.info

Rožmberk

Největší rybník ve střední Evropě, vybudovaný v letech 1584–1590 stavitelem Jakubem Krčínem. Přitom bylo přemístěno 3/4 miliónu m3 zeminy, čímž vznikla hráz dlouhá 2 355 m, vysoká 11 m a v základně široká až 60 m. Rozloha Rožmberka je 489 ha, objem zadržené vody činí 6,3 miliónu m3. Při velkých povodních roku 2002 zadržela hráz objem ještě více než 10 × větší (!).

Suchdol nad Lužnicí

Výchozí místo vodáckého splouvání Lužnice. Až do 30. let 20. století zde probíhala výroba skla. Hlavní oltář zdejšího kostela sv. Mikuláše zdobila dřevěná plastika Panny Marie, považovaná za jednu z nejkrásnějších jihočeských madon.
www.suchdol.cz

Svět

Rybník na jižním okraji Třeboně, založený v 70. letech 16. století. Hráz dlouhá 1400 m zadržuje 3 325 mil. m3 vody. Na hrázi stojí bronzová socha stavitele rybníka, rožmberského rybníkáře a hospodáře Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan (asi 1535–1604).

Terčino (Terezino) údolí

Krajinářský park s rozlohou téměř 140 ha. Nese jméno hraběnky Terezie Buquoyové, z jejíhož popudu byl roku 1756 založen. Roste zde mnoho vzácných tuzemských i exotických dřevin, areál zdobí řada romantických lázeňských staveb. Proslulý je umělý vodopád na říčce Stropnici, která parkem protéká. Nedaleko se nachází zřícenina gotické tvrze Cuknštejn.
Parkem prochází 5 km dlouhá naučná stezka s dvanácti zastaveními s informačními panely.

Zlatá stoka

Umělý vodní kanál napájející soustavu rybníků Třeboňské pánve na levém břehu Lužnice. Důmyslné dílo stavitele Štěpánka Netolického (1460–1538) vzniklo v letech 1505–1520 a svůj účel plní dodnes. V minulosti sloužil kanál i k zásobování okolních sídel pitnou vodou a k plavení dříví. Jeho celková délka je 47,8 km. Označení „Zlatá“ získala stavba pro svůj mimořádný hospodářský význam.

Schwarzenberská hrobka

Novogotická stavba z let 1874–1877 nedaleko centra Třeboně v parku na břehu rybníka Svět. Má tvar pravidelného šestiúhelníku s předsunutou věží a majestátním schodištěm. Od roku 1877 do ní bylo uloženo 26 příslušníků schwarzenberského rodu.


Jižní Čechy Pohodové

Jižní Čechy - kapesní průvodce s mapou, zdroj: Vydavatelství MCU s.r.o.Jižní Čechy na mapěPoznávejte jihočeské památky

České Budějovice - oficiální volnočasový portálStezka korunami stromů Lipno byla první v České republice.Mezinárodní hudební festival Český KrumlovAlšova jihočeská galerieSole-Felsen-Bad Gmünd

Městské informační centrum Jindřichův HradecHistorický pivovar Český Krumlov

Městské divadlo Český KrumlovWellness Hotel Frymburk

Letiště České Budějovice slaví 80 - den otevřených dveří 24.6.2017 od 10:00 do 16:00

Třeboň leží přímo pod hrází rybníka Svět, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Budova zrušeného kláštera v Borovanech přestavěná na zámek, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Nové Hrady, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Chlum u Třeboně – kostel Nanebezetí Panny Marie Nové Hrady, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Rybník Svět, město Třeboň, Schwarzenberská hrobka, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Umělý vodopád na říčce Stropnici v Terčině údolí u Nových Hradů, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Schwarzenberská hrobka, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Petr Vok