STRAKONICKO

Strakonice

Pošumavské okresní město na soutoku Otavy s Volyňkou vzniklo v 12. století spojením čtyř menších vesniček. V 13. století založil rod Bavorů na příhodném místě na soutoku obou řek hrad, jehož část věnoval roku 1243 řádu johanitů (maltézských rytířů). Ti pak ve Strakonicích působili déle než 700 let a jejich symboly (bavorskou střelu a maltézský kříž) dnes vidíme na městském praporu. Součástí hradu je válcová věž s břitem zvaná Rumpál, v jeho areálu sídlí také Muzeum středního Pootaví. Od začátku 18. století se ve městě začal rozvíjet textilní průmysl, roku 1812 zde započala slavná tradice výroby fezů. V roce 1919 byla založena Česká zbrojovka (ČZ), jež se později, v 50. a 60. letech 20. století, proslavila výrobou motocyklů. Od roku 1967 je ve Strakonicích každé dva roky pořádán vyhlášený dudácký festival.
www.strakonice.eu

Blatná

Město na soutoku několika potoků, z nichž vzniká říčka Lomnice. Jméno získalo podle bažin (blat) v okolí. První písemný záznam pochází z roku 1235 a týká se tvrze, z níž později vznikl gotický hrad, v 15. století přestavěný v reprezentativní šlechtické sídlo. Blatná je jedním z mála našich dochovaných vodních zámků. Její dominantou je věž s horním hrázděným patrem. Historické jádro Blatné je městskou památkovou zónou.
www.mesto-blatna.cz

Štěkeň

Nejvýznamnější památkou městečka, poprvé zmiňovaného na počátku 14. století, je barokní zámek z poloviny 17. století, obklopený rozsáhlým parkem. Ve Štěkni prožil závěr svého života „spisovatel Šumavy“ Karel Klostermann (1848–1923), jehož osobnost připomíná naučná stezka.
www.zamek-steken.cz

Volyně

Poprvé je připomínána roku 1190 jako královské město na solné stezce. Z dob, kdy sestávala ze dvou městských částí, se dochovala i dvě náměstí – Horní a Dolní. Prvému dominuje bohatě zdobená renesanční radnice z let 1501–1529 a mariánský sloup z roku 1760. Na návrší stojí gotický kostel Všech Svatých a zachovalá gotická tvrz, dnes sídlo městského muzea.
www.volyne.eu

Vodňany

Město proslulé chovem ryb (od roku 1920 zde působí střední rybářská škola). Založeno bylo v druhé polovině 13. století Přemyslem Otakarem II., za husitských válek stálo na straně stoupenců kalicha. Rozkvět zažily Vodňany v 15. století díky rýžování zlata a výnosům z rybářství. Na náměstí stojí raně gotický kostel Narození P. Marie z první poloviny 15. století, vyzdobený při úpravách koncem 19. století Mikolášem Alšem.
www.vodnany.eu

Horažďovice

Kdysi trhová osada, poprvé uváděná v polovině 13. století. Díky rýžování zlata se rychle rozvíjela, největšího rozkvětu dosáhly Horažďovice v 16. století. Gotický hrad byl přestavěn na renesanční zámek a v 17. století upraven barokně. Pozoruhodností býval chov perlorodek v Mlýnské stoce.

Rabí

Nejrozsáhlejší středověká zřícenina u nás. Skvěle opevněný hrad z 13. století byl přesto roku 1421 dobyt husity, Jan Žižka přitom přišel o druhé oko. Od počátku 18. století hrad chátral. Záchranné práce začaly ve 20. letech minulého století, dnes je Rabí národní kulturní památkou.
www.hrad-rabi.eu

Lnáře

Jméno získaly po obyvatelích živících se zpracováním a prodejem lnu. Lnáře proslavil barokní zámek, vybudovaný počátkem 17. století.
Městem procházela na konci 2. sv. války demarkační linie mezi americkou a Rudou armádou.
www.lnare.cz

Jižní Čechy Pohodové

Jižní Čechy - kapesní průvodce s mapou, zdroj: Vydavatelství MCU s.r.o.Jižní Čechy na mapěPoznávejte jihočeské památky

České Budějovice - oficiální volnočasový portálStezka korunami stromů Lipno byla první v České republice.Mezinárodní hudební festival Český KrumlovAlšova jihočeská galerieSole-Felsen-Bad Gmünd

Městské informační centrum Jindřichův HradecHistorický pivovar Český Krumlov

Městské divadlo Český KrumlovWellness Hotel Frymburk

Letiště České Budějovice slaví 80 - den otevřených dveří 24.6.2017 od 10:00 do 16:00

Strakonice leží na na soutoku Otavy s Volyňkou, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Vodní zámek Blatná se svou typickou dominantou – věží s hrázděným horním patrem, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor ...