PRACHATICKO

Prachatice

Prachatice vznikly při Zlaté stezce, což byla středověká obchodní cesta, po níž se dopravovala sůl z dolů v Rakousku do Čech. Díky této výhodné poloze a právu se solí obchodovat zažívalo město ve středověku nebývalou konjunkturu. Po třicetileté válce však Prachatice velmi zchudly, což se projevilo mimo jiné i stavebním útlumem. Díky tomu se vzhled jejich historického centra do dnešních dnů takřka nezměnil. Jeho nejcennějšími objekty jsou náměstí s barokní kašnou, stará renesanční radnice z let 1570–1571, pseudorenesanční budova nové radnice z přelomu 19. a 20. století, a především mnoho gotických a renesančních domů s krásnou sgrafitovou výzdobou. Celé historické jádro obklopují dodnes dobře zachované zbytky opevnění ze 14. století. V Prachaticích zřejmě navštěvoval školu Jan Hus, rodák z nedalekého Husince, a narodil se zde Jan Nepomuk Neumann (1811–1860), český misionář, filadelfský biskup a první svatý z USA. V okolí města je vyznačeno množství turistických tras a naučných stezek.
www.prachatice.cz

Bavorov

Městečko na řece Blanici, založené na přelomu 13. a 14. století na obchodní Zlaté stezce. Výraznou dominantou města i celého okolí je kostel Nanebevzetí Panny Marie z konce 14. století na jihozápadním okraji původního městského jádra. Je jednou z nejvýznamnějších staveb jihočeské gotiky a vyniká bohatou výzdobou.
www.bavorov.cz

Helfenburk

Nedaleko Bavorova (cca 5 km ZZS směrem) shlíží z hory Malošín na krajinu zřícenina hradu vybudovaného v polovině 14. století Petrem z Rožmberka. Hrad od svého vzniku střežil osady a městečka na Zlaté stezce, později byl přebudován na gotickou pevnost. Od začátku 17. století je uváděn jako opuštěný. Se svou rozlohou 1,27 ha patří k největším hradním zříceninám v Čechách. Dvě strážní věže slouží dnes jako rozhledny poskytující hezký výhled na krajinu Strakonicka a na pásmo Šumavy. Hrad je pravidelným místem konání nejrůznějších kulturních akcí a setkání.
www.helfenburk.estranky.cz

Hus

Romantická zřícenina původně královského hradu na strmém skalním ostrohu nad řekou Blanicí, přibližně 8 km JZ směrem od Prachatic. Jeho úkolem bylo střežit bezpečný pohyb obchodníků na Zlaté stezce. Později se na něm usadil jakýsi loupeživý rytíř a v rámci akce proti němu byl hrad dobyt, vypálen a rozbořen.
Přístup: po modré turistické značce od Křišťanovického rybníka (u obce Křišťanovice).

Husinec

Obec 4 km severně od Prachatic, známá především jako (pravděpodobné) rodiště mistra Jana Husa (asi 1370–1415). Domek čp. 36 z počátku 17. století stojí na místě původního stavení, jež bylo předpokládaným Husovým rodným domem. Mučedníka připomíná socha na náměstí od sochaře Karla Lidického. Nedaleko Husince byla na řece Blanici vybudována v letech 1934–1939 údolní přehrada. Toto vodní dílo je historicky poslední hrází v našich zemích postavenou z kamene.
www.husinec.cz

Javorník na Šumavě

Nejvyšší vrchol (1 066 m n. m.) Javornické hornatiny. Na vrcholu stojí Klostermannova rozhledna z roku 1938, jež byla v roce 2003 zvýšena kvůli přerostlým okolním smrkům a dnes poskytuje nádherný kruhový rozhled na velkou část Šumavy i do vnitrozemí.
www.javornik.cz

Kratochvíle

Na objednávku Viléma z Rožmberka začal roku 1583 vlašský stavitel Baldassaro Maggi z Arogna budovat lovecký zámek, inspirovaný italskými vilami. Stavbu znesnadňoval bažinatý terén, proto byla budova založena na dubových a olšových pilotech. Celé dílo, včetně renesanční štukové výzdoby interiérů, bylo dokončeno za pouhých šest let, roku 1589. Zámek obklopuje půvabná renesanční zahrada s vodním příkopem.
www.zamek-kratochvile.eu

Kubova Huť

Někdejší sklářská osada byla jednou ze zastávek na trase bývalé Zlaté stezky. Vyhledávanému a oblíbenému centru letní i zimní rekreace patří jeden pozoruhodný primát – je nejvýše položenou železniční stanicí v České republice (995 m n. m.).
www.kubovahut.cz

Kvilda

Malebná obec v centrální části Šumavy, výchozí bod mnoha turistických tras, např. k 5 km vzdáleným pramenům Teplé Vltavy. Je označována za nejvýše položenou českou obec s kostelem (1 062 m n. m.). Novogotický kostel sv. Štěpána byl vystavěn v letech 1892 až 1894 na místě původního dřevěného kostela z poloviny 18. století. Jeho zdivo je podobně jako u jiných kostelů a chalup v dalších šumavských obcích kryto šindelem.
www.sumava.net/kvilda

Lenora

Jedna z nejmladších obcí na Šumavě byla založena teprve roku 1834 a pojmenována jako Eleonorenhein. Někdejší věhlasnou sklářskou tradici zde dnes připomíná Muzeum skla, časy plavení dříví zase krytá lávka (tzv. rechle) přes Vltavu, sloužící v minulosti k zadržování a počítání polen a klád. Lenora je oblíbeným nástupním místem vodáků pro sjíždění horního toku Vltavy nad Lipenskou přehradou.
www.lenora.cz

Libín

Přírodní dominanta Prachaticka a nejvyšší hora (1 093 m n. m.) Šumavského podhůří. Na jejím vrcholu je už z daleka vidět bílá válcová věž 27 m vysoké rozhledny. V její blízkosti slouží turistům chata s občerstvením, nedaleko funguje už několik let jeden z největších lanových parků v Evropě.
www.adrenalin-libin.cz

Mrtvý luh

Údolní rašeliniště při soutoku Teplé a Studené Vltavy s rozlohou 394 ha. Porost tvoří většinou klečová forma borovice blatky a vyskytuje se zde vzácná masožravá rostlina rosnatka okrouhlolistá. Pro své cenné biotopy není toto území, jež je součástí I. zóny NP Šumava, přístupné návštěvníkům. Lze jím však při dodržení pravidel ochrany přírody proplouvat při sjíždění teplé Vltavy.

Národní park Šumava

Rozlohou největší (68 064 ha) ze čtyř národních parků České republiky byl založen jako třetí v pořadí v roce 1991. Jeho účelem je chránit lidskou činností nedotčenou šumavskou přírodu s jejími unikátními vrcholovými rašeliništi, horskými loukami, potoky, řekami a ledovcovými jezery. Těch je na Šumavě celkem osm, z toho pět leží na české straně a tři v Bavorsku. Šumavské lesy jsou největším souvislým lesním komplexem ve střední Evropě (někdy je proto Šumava nazývána jako „zelená střecha Evropy“) a je útočištěm množství vzácných chráněných živočichů a rostlin. Podle stupně ochrany je park rozdělen do tří zón, přičemž nejpřísněji chráněným územím je I. zóna.
www.npsumava.cz

Plešné jezero

Jedno z osmi šumavských ledovcových jezer leží na úpatí hory Plechý (1 378 m n. m.), nejvyšší hory české části Šumavy. Hladina jezera zaujímá plochu 7,48 ha, největší hloubka dosahuje 18,5 m. Nad jezerem se tyčí impozantní, téměř 300 m vysoká skalní stěna. Na vyhlídce na vrcholu srázu nad jezerem byl v roce 1877 vztyčen památník věnovaný spisovateli Adalbertu Stifterovi (1805–1868). Má podobu 14,5 m vysokého obelisku z žulových kvádrů.
www.plesnejezero.cz

Prameny Vltavy

Symbolicky upravený počátek nejdelší české řeky, přesněji řečeno jedné z jejích pramenných větví, Teplé Vltavy. Ta vyvěrá na svahu Černé hory (1 315 m n. m.) na česko–bavorské hranici. Na tomto místě stávala v minulosti i turistická chata. Dnes je pramen Vltavy oblíbeným výletním cílem pěších turistů, stejně jako cykloturistů a v zimě běžkařů.
Nejlepší přístup je po modré turistické značce z Kvildy.

Vlachovo Březí

Původní osada je připomínána v druhé polovině 13. století. Zdejší barokní zámek, původně gotická tvrz, byl do dnešní podoby přestavěn začátkem 17. století. Na náměstí stojí raně barokní kostel Zvěstování P. Marie, na návrší nad městečkem se nachází kaple sv. Ducha, k níž vede křížová cesta. Historická část Vlachova Březí je městskou památkovou zónou.
www.vlachovobrezi.cz

Volary

Město na hranici NP Šumava se vyvinulo ze stanoviště soumarů na Zlaté stezce. Díky své výhodné poloze se Volary rychle rozvíjely a roku 1871 byly povýšeny na město.
Dodnes je zde možno obdivovat tzv. volarské domy – rozlehlá roubená stavení s širokými střechami, jež až do požáru v roce 1863 tvořila převážnou část volarské zástavby. Do té doby byly Volary nazývány „největším dřevěným sídlem v Evropě“.
www.mestovolary.cz

Vimperk

Jedna z „bran Šumavy“. Město i hrad nad ním jsou připomínány v polovině 13. století. Na místě hradu dnes stojí renesanční zámek. Ve městě se dochovaly zbytky opevnění vč. šesti obranných bašt. Centrum města ozvláštňuje několik srubových domů ze 17. a 18. století, příklad šumavské lidové architektury. Vimperk je znám díky sklářské a hlavně tiskařské tradici – byly zde vytištěny jedny z nejstarších knih v Evropě.
www.vimperk.cz


Jižní Čechy Pohodové

Jižní Čechy - kapesní průvodce s mapou, zdroj: Vydavatelství MCU s.r.o.Jižní Čechy na mapěPoznávejte jihočeské památky

České Budějovice - oficiální volnočasový portálStezka korunami stromů Lipno byla první v České republice.Mezinárodní hudební festival Český KrumlovAlšova jihočeská galerieSole-Felsen-Bad Gmünd

Městské informační centrum Jindřichův HradecHistorický pivovar Český Krumlov

Městské divadlo Český KrumlovWellness Hotel Frymburk

Letiště České Budějovice slaví 80 - den otevřených dveří 24.6.2017 od 10:00 do 16:00

Historické centrum Prachatic obepínaly dva pásy hradeb, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Zřícenina hradu Helfenburk poblíž Bavorova, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Boubín (1 362 m n. m.) je pátý nejvyšší vrchol české části Šumavy, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Socha M. Jana Husa na náměstí v Husinci, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Krytá dřevěná lávka (tzv. rechle) přes zamrzlou Teplou Vltavu poblíž Lenory, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Vimperk – zámek, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Volary – lidová architektura tzv. volarského typu pochází z olary alpského prostředí., zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor ...
Medvědí stezka, nejstarší z naučných stezek na Šumavě, je dlouhá 14 km, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Asi nejznámějším zástupcem šumavské zvířeny je přísně chráněný rys ostrovid (Lynx lynx, na obrázku), zdroj: archív ...
Schwarzenberský plavební kanál, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Kratochvíle, jihočeský klenot renesančního stavitelství 2. poloviny 16. století., zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček