PÍSECKO

Písek

Třetí největší jihočeské město, významné kulturní a turistické centrum položené na březích kdysi zlatonosné řeky Otavy. Založil jej a vybudoval po polovině 13. století král Přemysl Otakar II. Díky rýžování a těžbě zlata se město rychle rozvíjelo a bohatlo a brzy se stalo jedním z nejvýznamnějších měst českého království. Počátkem 15. století byl Písek důležitým centrum husitského hnutí, za třicetileté války byl několikrát dobyt a jednou dokonce téměř zničen a většina jeho obyvatel vyvražděna. Z královského hradu, založeného současně s městem, se dodnes dochovalo pouze jediné křídlo, v němž dnes sídlí Prácheňské muzeum. Dominantou centra města je věž kostela Narození Panny Marie z 13. stol. Na rozměrném náměstí, rozděleném na dvě části, najdeme klášterní kostel Povýšení sv. Kříže, barokní radnici (sídlo správy města) či dům U Zlaté lodi se zajímavým domovním znamením. Na druhém, menším náměstí, pak stojí za zmínku Mariánský sloup a novorenesanční budova, či spíše palác, U Černého orla. Jednoznačně nejznámější píseckou památkou je Kamenný most z konce 13. století přes řeku Otavu. Je nejstarším mostem u nás a druhým nejstarším v Evropě. Technické památky města zastupuje především Křižíkova vodní elektrárna.
Velmi bohatá je kulturní historie Písku, nazývaného proto někdy jako jihočeské Athény: město je spojeno s takovými jmény, jako byli básníci Fráňa Šrámek, Adolf Heyduk, malíř Mikoláš Aleš a další.
www.pisek.cz

Albrechtice nad Vltavou

Obec známá svým malebným hřbitovem. Jeho obvodová zeď je tvořena kapličkami, zdobenými lidovými malbami a veršovanými náhrobními nápisy. Kapličky mají podobu půlkruhových arkád na dvou sloupech a většina jich vznikla v první polovině 19. století. Hřbitov se přimyká k původně románskému kostelu sv. Petra a Pavla, pravděpodobně již z 12. století. Velmi cenná je jeho vnitřní malířská výzdoba.
www.albrechticenadvltavou.cz

Červená nad Vltavou

Nově vybudovaná obec na břehu Orlické nádrže. Původní Červená zmizela pod vodou po dokončení přehrady v roce 1960. S touto událostí je spjat červenský kostelík sv. Bartoloměje z konce 12. století, podle červené barvy zdiva nazývaný Rufa Ecclesia (červený kostel). Před napuštěním jezera byl rozebrán a části zdiva pak byly použity při výstavbě kostelíku nového, v původní podobě.

Orlická přehrada

Výstavbou nejmohutnější přehradní hráze vltavské kaskády v letech 1954 až 1960 vzniklo jezero dlouhé 68 km a zasahující až k Týnu nad Vltavou. Vzdutí jezera zasáhlo i Otavu v délce 27 km a Lužnici (9 km). Hráz je v koruně dlouhá 450 m, nad základy vysoká 91 m a zadržuje 700 milionů m3 vody. To je přibližně dvakrát více než v případě Lipna, které má ale naopak větší rozlohu.

Orlík nad Vltavou

Městečko převzalo název od někdejšího královského gotického hradu, vybudovaného na vysoké skále nad údolím Vltavy. Hrad se ve 14. a 15. století dočkal řady úprav, později byl přestavěn renesančně a v letech 1849–1860 přebudován do podoby zámku v novogotickém stylu. Poloha vysoko na skalním ostrohu, připomínající orlí hnízdo, dala šlechtickému sídlu zřejmě název. Stavební dispozice zámku je tvořena čtyřmi křídly s uzavřeným dvorem uvnitř. Po napuštění Orlického jezera v roce 1960 se zámek ocitl téměř u vodní hladiny. Orlík obklopuje rozlehlý anglický park, jímž lze dojít k nedaleké novogotické budově Schwarzenberské hrobky z 19. století.
http://www.albrechticenadvltavou.cz

Protivín

Koncem 13. století šlo o gotický hrad s vesnicí. Velký rozvoj města nastal v 18. století, kdy Protivín připadl Schwarzenbergům, kteří z něj vytvořili centrum svého panství. Na jižním okraji města stojí renesanční zámek, původně gotický hrad, jehož dnešní podoba pochází z 30. let 18. století. Jeho součástí je rozsáhlý park. Protivín je znám i díky pivovaru s velmi dlouhou tradicí – založen byl již roku 1520. Zdejší pivo nese název podle třířadé platanové aleje lemující příjezdovou cestu do pivovaru. Významnou turistickou atrakcí je protivínská Krokodýlí ZOO.
www.muprotivin.cz

Příběnice

Zřícenina hradu založeného mezi roky 1243 a 1281 Vítkovci. Později byl dále opevňován a rozšiřován a ve své době patřil k největším hradům jižních Čech. Na druhém břehu řeky stával druhý, menší hrad, nazývaný Příběničky, spojený s hradem Příběnice mostem. Na konci husitských válek byly oba hrady rozbořeny. Jejich pozůstatky dnes tvoří rozsáhlou zříceninu nad meandrem Lužnice. Dobře patrné jsou základy hradního paláce a osmiboké věže.

Putim

Obec na řece Blanici známá především z Haškovy knihy o Dobrém vojáku Švejkovi a také díky románu Jan Cimbura od Jindřicha Šimona Baara. Patří k nejstarším jihočeským obcím, založena byla již v 11. století. Stojí tu raně gotický kostel sv. Vavřince z 2. poloviny 13. století a pozdně gotická fara. Mnoho domů má typické štíty ve stylu jihočeského selského baroka.

Zvíkov

Královský hrad založený v polovině 13. století nad soutokem Vltavy s Otavou. Největší slávu zažil za časů panování Karla IV., který v něm často pobýval a před vystavěním hradu Karlštejna zde nechával ukrývat i české korunovační klenoty. Koncem 19. století proběhla rozsáhlá rekonstrukce, jelikož stav hradu byl v té době již žalostný. Do roku 1948 pak zůstal v rukou rodu Schwarzenbergů. Dnes patří Zvíkov k nejvýznamnějším stavbám české středověké světské architektury, historik August Sedláček jej označil za „krále českých hradů“. Po napuštění Orlické přehrady v roce 1960 se k památce přiblížila hladina nově vzniklého jezera.
www.hrad-zvikov.eu

Žďákovský most

Ocelový most nad údolím Orlického jezera. Je součástí silničního tahu Plzeň – Tábor. S rozpětím oblouku téměř 380 metrů patří stále k největším konstrukcím tohoto typu na světě, v některých technických parametrech nebyl dokonce překonán dodnes. Jeho celková délka činí 542,91 m, výška nade dnem Vltavy je 100 m, mostovka se nachází 50 m nad hladinou. Most byl uveden do provozu v roce 1967 a s výjimkou jediné větší opravy v roce 1998 slouží dodnes nepřetržitě silniční dopravě. Toto velkolepé, odvážné a mimořádně elegantní dílo našeho mostního stavitelství bylo v roce 2001 oceněno titulem „Most století“.


Jižní Čechy Pohodové

Jižní Čechy - kapesní průvodce s mapou, zdroj: Vydavatelství MCU s.r.o.Jižní Čechy na mapěPoznávejte jihočeské památky

České Budějovice - oficiální volnočasový portálStezka korunami stromů Lipno byla první v České republice.Mezinárodní hudební festival Český KrumlovAlšova jihočeská galerieSole-Felsen-Bad Gmünd

Městské informační centrum Jindřichův HradecHistorický pivovar Český Krumlov

Městské divadlo Český KrumlovWellness Hotel Frymburk

Letiště České Budějovice slaví 80 - den otevřených dveří 24.6.2017 od 10:00 do 16:00

Písek vznikl jako královské město na březích tehdy zlatonosné Otavy, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Písek a zdejší nejstarší most v Čechách, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Hřbitov v Albrechticích nad Vltavou, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
V době kolem poloviny 13. století býval Orlík jen dřevěným hrádkem na skále nad Vltavou, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor ...
Železobetonový most přes údolí Vltavy na trase Písek – Tábor, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Jaroslav Hašek (1883–1923)
Zvíkov, "král českých hradů", leží nad zatopeným soutokem Vltavy s Otavou, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor ...
Žďákovský most, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček