JINDŘICHOHRADECKO

Jindřichův Hradec       

Město s dobře zapamatovatelnou zeměpisnou délkou – leží přesně na 15. poledníku. První zprávy o Jindřichově Hradci pocházejí z počátku 13. století, největší rozkvět města se odehrál přibližně v polovině století šestnáctého. Nejvýznamnější památkou je komplex budov renesančního zámku, jenž vznikl z původně gotického hradu z 13. století. V centru města na náměstí najdeme řadu renesančních domů, starou radnici z konce 15. století a 20 m vysoké sousoší Nejsvětější Trojice z 2. poloviny 18. století. Dominantou této části města je věž gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie ze 14. století. Poblíž prochází výše zmíněný 15. poledník. Vzácnou památkou je klášter minoritů s kostelem sv. Jana Křtitele s vzácnými nástěnnými gotickými malbami. V muzeu na Balbínově náměstí najde turista proslulé Krýzovy jesličky (největší lidový mechanický betlém na světě). V bývalé jezuitské koleji sídlí Muzeum fotografie a moderních obrazových médií. K Jindřichovu Hradci patří neodmyslitelně rybník Vajgar, založený již ve 14. století, a úzkokolejná železniční trať (rozchod kolejnic 760 mm) J. Hradec – Obrataň a J. Hradec – Nová Bystřice.
www.jh.cz

Červená Lhota

Malebný renesanční zámek, jenž vznikl v polovině 16. století přestavbou bývalé tvrze. V roce 1602 se někdejší Nová Lhota začíná poprvé nazývat Červenou Lhotou podle nového zbarvení omítek. Pro svůj takřka pohádkový ráz a výjimečnou polohu na ostrově uprostřed rybníka je zámeček oblíbeným výletním cílem domácích i zahraničních turistů. Součástí zámeckého areálu je přírodně krajinářský park. Návštěvníci si díky půjčovně lodiček mohou zámek prohlédnout i z hladiny rybníku.
www.zamek-cervenalhota.eu

Český Rudolec

Zdejší zámek byl postaven roku 1860 na místě bývalé gotické tvrze. Pro svou novogotickou podobu inspirovanou známým jihočeským zámkem bývá někdy nadneseně nazýván „malou“ nebo „moravskouHlubokou. Obklopoval ho anglický park, v současné době však již neudržovaný, stejně jako zámek.

Dačice

První písemná zmínka o městě pochází již z roku 1183. V průběhu staletí vznikly v Dačicích dva zámky – klasicistní Nový zámek s rozlehlým anglickým parkem a renesanční Starý zámek. Z daleka viditelnou dominantou je mohutná věž kostela svatého Vavřince. Věž je renesanční, kostel sám má podobu barokně klasicistní. Dačice, historicky moravské město, proslavila první kostka cukru na světě, jíž zde roku 1841 vyrobil Jakub Kryštof Rad. Kostka má na náměstí vlastní malý pomník. Historii výroby cukru je věnována i expozice zdejšího muzea.
www.dacice.cz

Jemnice

Město na břehu Želetavky bylo založeno před rokem 1227. Raně gotický hrad byl na konci 16. století přestavěn na renesanční zámek. V polovině 18. století byl znovu upraven pozdně barokně. Zajímavostí jsou tradiční jemnické lidové slavnosti, zvané barchan, konané každoročně v červnu.

Kardašova Řečice

Poprvé je existence Řečice coby trhové osady písemně doložena v roce 1267. Významnou stavbou je románsko–gotický kostel sv. Jana Křtitele, později přestavěný a opatřený renesanční věží.
www.kardasova-recice.cz

Klášter

Malá obec, jíž dal jméno klášter Paulánů, založený roku 1491 v místě, kde vyvěraly tři údajně zázračné prameny. Již roku 1533 byl klášter zničen a členové řádu povražděni, ale roku 1626 byl opět obnoven. Definitivně zrušen byl v roce 1785, budovy byly zbořeny na konci 50. let 20. století. Dodnes se dochovala jen malá část kláštera, tzv. Červená chodba a klášterní kostel Nejsvětější Trojice, jenž patří k nejvýznamnějším stavbám rané gotiky jižních Čech. Tvoří působivou dominantu zdejší krajiny.

Landštejn

Zřícenina mohutného hradu na česko–rakouské hranici. Původně románský hrad byl založen v 13. století, ale později byl dále upravován, zvláště v 16. století, kdy byl nově opevněn a stal se jedním z největších hradů v Českých zemích. Po požáru v roce 1771, způsobeném zásahem blesku, byl opuštěn a chátral. Dnes je po dlouhé a nákladné rekonstrukci opět přístupný veřejnosti. Romantická zřícenina s krásným výhledem z vysoké hradní věže je největším turistickým lákadlem České Kanady.
Přístup – nejlépe ze Starého Města pod Landštejnem.
www.hradlandstejn.cz

Nová Bystřice

Město leží při státní hranici s Rakouskem a je zřejmě nejstarším sídlem jindřichohradeckého okresu. První zmínka o Nové Bystřici pochází již z roku 1175. V roce 1341 byla Janem Lucemburským povýšena na město, v době husitských válek byla téměř celá zničena a vypálena a musela být z velké části vystavěna znovu. Dnes je historické jádro Nové Bystřice městskou památkovou zónou. Nejznámější zdejší pamětihodností je renesanční zámek, vzniklý přestavbou gotického hradu z 13. století. Kostel sv. Petra a Pavla na náměstí byl původně gotický, v 17. století došlo k jeho barokní přestavbě. Na náměstí najdeme ještě mariánský sloup Nejsvětější Trojice z roku 1676. Nová Bystřice je od roku 1897 konečnou stanicí jedné ze dvou větví jindřichohradecké úzkokolejné železnice.

Slavonice

Město v blízkosti rakouských hranic je proslulé dochovaným renesančním jádrem. První zmínka o Slavonicích pochází z 12. století, největší sláva města spadá do století 15. a 16., kdy jimi procházela obchodní cesta Praha – Vídeň. V centru města najdeme hned dvě náměstí, kostel Nanebevzetí Panny Marie a především množství renesančních a gotických domů s bohatě zdobenými štíty a průčelími.
Pod městem se větví chodby rozsáhlého odvodňovacího systému, jež jsou dnes částečně přístupné veřejnosti.
www.slavonice.eu

Slavonice – pevnostní areál

Asi 2 km západně od Slavonic se nachází dobře zachovalá část někdejší československé obranné linie, vybudované v letech 1935–1938. Zdejší areál tvoří více než deset objektů uvedených do podoby, jakou měly v době před obsazením Československa německou armádou. Řada bunkrů (tzv. řopíků) je veřejnosti přístupná, některé z nich jsou příležitostně osazeny i dobovou výzbrojí a dalším vybavením. Atraktivní každoroční akcí (vždy první srpnovou sobotu) je rekonstrukce bojové akce z roku 1938 „přepadení řopíků“.

Stráž nad Nežárkou

Městečko s výraznou dominantou zámku, jenž patřil v letech 1914–1930 slavné české operní pěvkyni Emě Destinnové, jejíž muzeum (a také expozice věnovaná její žačce a pokračovatelce Jarmile Novotné) je dnes v interiéru zámku umístěno. Stavbu zdobí typická okrouhlá věž s břitem na jedné straně.
www.zamekstraz.cz

Žirovnice

Renesanční zámek vystavěný na místě gotického hradu z druhé poloviny 13. století. Uvnitř zámku je městské muzeum s expozicí perleťářství. V sousedství zámku se nachází stejnojmenné městečko, poprvé zmiňované v roce 1345 a proslulé v 19. století výrobou knoflíků. K významným pamětihodnostem patří novogotický kostel sv. Filipa a Jakuba a morový sloup z konce 18. století.
www.zirovnice.cz


Jižní Čechy Pohodové

Jižní Čechy - kapesní průvodce s mapou, zdroj: Vydavatelství MCU s.r.o.Jižní Čechy na mapěPoznávejte jihočeské památky

České Budějovice - oficiální volnočasový portálStezka korunami stromů Lipno byla první v České republice.Mezinárodní hudební festival Český KrumlovAlšova jihočeská galerieSole-Felsen-Bad Gmünd

Městské informační centrum Jindřichův HradecHistorický pivovar Český Krumlov

Městské divadlo Český KrumlovWellness Hotel Frymburk

Letiště České Budějovice slaví 80 - den otevřených dveří 24.6.2017 od 10:00 do 16:00

Letecký pohled na historickou část Jindřichova Hradce od západu, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Pohádková Červená Lhota leží pouhých 15 km SZ od Jindřichova Hradce, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Dačice – zámek a v pozadí věž kostela sv. Vavřince, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Nejnavštěvovanější cíl České Kanady – zřícenina hradu Landštejn, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Slavonice bývají někdy pro svůj renesanční vzhled nazývány jako "malá Telč", zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor ...
Zámek ve Stráži nad Nežárkou, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Barokní sousoší Nejsvětější Trojice a objekt Staré radnice na náměstí Míru v Jindřichově Hradci, zdroj: archív Vydavatelství MCU, ...