Českokrumlovsko

Český Krumlov

Jedno z nejkrásnějších a přirozeně i nejnavštěvovanějších měst v České republice. Bylo založeno v polovině 13. století rodem Vítkovců, později se stalo majetkem Rožmberků, což byli jejich rodoví pokračovatelé. Nejvýznamnější českokrumlovskou památkou evropského významu je hrad a zámek, jenž je po Pražském hradu druhým největším u nás. Skládá se z Horního a Dolního hradu, přičemž prvému dominuje bohatě zdobená renesanční válcová věž. V jedné z budov na V. nádvoří najdeme světový unikát – barokní zámecké divadlo z počátku 17. století s mimořádně dochovaným vybavením, kulisami i kostýmy. Součástí zámku je barokně–rokoková zámecká zahrada o rozloze 11 ha. V jejím středu se nachází krásná barokní kaskádovitá kašna a o kousek dále barokní letohrádek Belárie. Ten je využíván jako kulisa při večerních představeních Otáčivého hlediště, jež je vyhlášenou divadelní scénou pod širým nebem. Zámecká zahrada je se zámkem spojena několikaposchoďovým mostem zvaným Na Plášti.

K zámku se přimyká čtvrť Latrán, sestávající z řady cenných gotických domů. Latrán je spojen dřevěným mostem s vnitřním městem, jež je obkrouženo ze tří stran Vltavou. Tvoří jej původní, převážně gotická a barokní zástavba protkaná úzkými křivolakými uličkami. Tato část Českého Krumlova se od svého založení stavebně prakticky nezměnila. Siluetu města dotváří ještě vysoká štíhlá věž gotického chrámu sv. Víta z 1. poloviny 14. století, pozornosti neunikne ani věž zrušeného kostela sv. Jošta. Náměstí Svornosti v centru historické části vévodí mohutné průčelí renesanční radnice z 2. poloviny 16. století, morový sloup uprostřed náměstí pochází z počátku století sedmnáctého. Z bývalého městského opevnění se do dnešní doby dochovala jediná městská brána zvaná Budějovická.

Kromě proslulého sezónního Otáčivého hlediště funguje v Českém Krumlově i stálá divadelní scéna, uměnímilovní návštěvníci zde najdou množství galerií a muzeí (Museum Fotoateliér Seidel, Egon Schiele Art Centrum, Muzeum voskových figurín a další).
www.ckrumlov.cz

Boletice – kostel sv. Mikuláše    

Asi 10 km západně od Č. Krumlova poblíž obce Boletice ve vojenském výcvikovém prostoru stojí původně románský kostelík z konce 12. století. Je považován za nejstarší stavební památku jižních Čech.
Přístup: Vstup na turistické značené trasy (pěší i cyklo) uvnitř vojenského prostoru je povolen o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích v době od 7 do 21 hodin.
www.vojujezd-boletice.cz

Černá v Pošumaví 

Dnes převážně rekreační obec na levém břehu Lipenského jezera. První zmínky o ní pocházejí z 13. století. Až do
50. let minulého století se v místech dnešní zátoky těžil grafit, jehož bohatá ložiska zde byla objevena koncem 19. století.
www.cernavposumavi.cz

Čertova stěna

Přibližně čtyři kilometry západně od Vyššího Brodu pokrývá svah nad hlubokým údolím Vltavy rozsáhlé kamenné moře tvořené různě velkými balvany. Vzácný geologický útvar s rozlohou 10 ha vznikl postupným mrazovým zvětráváním žulového masivu. Od roku 1956 je Čertova stěna přírodní rezervací. Vznik tohoto pozoruhodného přírodního úkazu vysvětluje po svém několik pověstí, z nichž jedna inspirovala skladatele Bedřicha Smetanu k napsání stejnojmenné opery. Komicko–romantický kus o třech dějstvích byl poprvé uveden v roce 1882 v Praze. 

Dívčí kámen 

Romantická zřícenina mohutného hradu založeného Rožmberky v polovině 14. století na nepřístupném a dobře chráněném místě vysoko nad soutokem Vltavy a Křemežského potoka. Pozůstatky hradu jsou dodnes jednou z nejrozsáhlejších a nejlépe dochovaných památek tohoto typu v České republice. Zřícenina, o kterou dnes pečuje skupina nadšenců z občanského sdružení, je veřejnosti přístupná a je oblíbeným výletním cílem. V prostorách hradu se pravidelně konají koncerty, historická, šermířská a divadelní vystoupení, středověké trhy, přednášky a výstavy.
U nedaleké obce Třísov se nacházejí pozůstatky keltského oppida z poloviny 2. století př. n. l.
www.divcikamen.cz

Horní Planá    

Největší z měst lemujících Lipenskou přehradní nádrž. Rekreační středisko na levém břehu jezera je známé také jako rodiště spisovatele Adalberta Stiftera (1805–1868). Jeho památník  naleznou turisté přímo v rodném domě.                                                                                                                                                            www.horniplana.cz

Chvalšiny

Rodiště stavitele Schwarzenberského plavebního kanálu Josefa Rosenauera (1735–1804). Městečko položené na okraji Blanského lesa bylo založeno pravděpodobně v polovině 13. století. Na náměstí stojí pozdně gotický kostel z konce 15. století s unikátní síťovou klenbou a převážně barokní výzdobou. Osobnost Josefa Rosenauera a jeho dílo připomíná zdejší Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu (Chvalšiny čp. 124).
www.chvalsiny.cz

Kleť    

Nejvyšší hora (1 084 m n. m.) Blanského lesa. Na jejím vrcholu stojí nejstarší kamenná rozhledna v Čechách, vybudovaná již roku 1825. Turistům slouží chata s restaurací a s možností ubytování. Nedaleko pod vrcholem byl v roce 1975 vztyčen 173 m vysoký televizní vysílač. Astronomická observatoř na Kleti je nejvýše položenou hvězdárnou v České republice a je veřejnosti přístupná v rámci pravidelných exkurzí. Za pěkného počasí je z Kleti krásný výhled na panoráma Alp, jemuž vévodí masiv Dachsteinu. Vrchol je přístupný pěšky i sedačkovou lanovkou z Krásetína (obec nedaleko zastávky Třísov na železniční trati Č. Budějovice – Č. Krumlov).
www.klet.com

Lipno

První stupeň tzv. vltavské kaskády. Z části sypaná a z 1/3 betonová gravitační hráz byla vybudována v letech 1952–1959. Zadržuje více než 300 mil. m3 vody a vytváří jezero o rozloze 48,7 km2, největší v České republice. Jméno mu dalo městečko Lipno, které muselo celé ustoupit zátopě, a bylo později vystavěno znovu o něco výš na levém břehu nádrže nad hrází. Hluboko v podzemí hráze je umístěna hydroelektrárna se 2 Francisovými turbínami se spádem 170 m (!). Odtud voda odtéká 3,6 km dlouhým podzemním tunelem do vyrovnávací přehradní nádrže Lipno II u Vyššího Brodu.
www.lipno.info   

Malšín

Malšín je malá obec asi 15 km jižně od Českého Krumlova. Zdejší kostel sv. Markéty, poprvé zmiňovaný v roce 1384, je jedním z nejvýše položených kostelů v České republice (794 m n. m.). V minulosti býval Malšín strategickým místem při ochraně zemských stezek, neboť místo poskytovalo (a stále poskytuje) jeden z nejlepších výhledů směrem k hranici s Rakouskem. Malý kousek od obce stávala na výběžku nad údolím, v místě zvaném Tumberg, strážní věž. Ta se však nedochovala, na jejím místě se dnes nachází poutní kaple Panny Marie Pomocné.
www.malsin.cz

Olšina

Díky své nadmořské výšce 731 m jeden z nevýše položených rybníků v Čechách. Má rozlohu 138 ha a byl založen na počátku 15. století.
Přístup: u osady Hodňov na levém břehu Lipna, cca 5 km z Černé v Pošumaví.

Rožmberk nad Vltavou

Hlavně vodákům je dobře známa tato tradiční zastávka na řece Vltavě (ve městě a jeho blízkosti jsou tři kempy). Ta v tomto místě obtéká skalní ostroh, na němž stojí mohutný hrad založený v polovině 13. století rodem Vítkovců. Mimo bohatě zdobených interiérů je největší atrakcí hradních prohlídek nově přístupná 50 m vysoká Anglická věž. Rožmberk je nejmenším městem Jihočeského kraje (necelých 400 obyvatel).
www.hrad-rozmberk.eu 

Římov

Městečko známé především jako významné jihočeské poutní místo. V jeho okolí byla v 17. století vytvořena z 25 kaplí s nástěnnými malbami křížová cesta. Na návsi stojí kostel svatého Ducha postavený v letech 1672–1697. Proslulé je zdejší Železniční muzeum Roubenka. V bezprostřední blízkosti obce byla na řece Malši postavena v letech 1971 až 1978 údolní přehrada, jež zásobuje pitnou vodou České Budějovice.
www.obecrimov.cz

Vítkův kámen

Nejvýše položená hradní zřícenina v Čechách stojí na kopci téhož jména (1 053 m n. m.) na pravém břehu Lipenské přehrady. Založili jej Vítkovci v polovině 13. století. Později byl hrádek opuštěn a zvolna se měnil v zříceninu. Po II. světové válce sloužil pohraniční stráži. Dnes je zrekonstruovaný objekt přístupný veřejnosti. Jeho bývalá strážní věž s nově vybudovaným dřevěným lešením je místem s jedním z nejkrásnějších výhledů na Lipenské jezero.
www.vitkuv–hradek.mysteria.cz

Vyšší Brod

Z Vyšebrodska si nezapomenutelné zážitky odnese každý, ať už se rozhodne pro tichá přírodní zákoutí, sportovní výzvy nebo památky minulosti. Vyšší Brod se rozkládá v Šumavském podhůří, přičemž do Horních Rakous je to odtud jen malý kousek. Kdysi se zde přes Vltavu brodily obchodní karavany, dnes je Vyšší Brod cílem všech, kteří hledají neopakovatelné zážitky a příjemný odpočinek. Zdejší cisterciácké opatství založili Rožmberkové roku 1259 jako místo svého posledního odpočinku. Klášter ukrývá vzácné poklady minulosti: knihovnu se 70 000 svazky, Vyšebrodskou Madonu i legendární Závišův kříž. Historii poštovnictví představuje Poštovní muzeum. Nenechte si ujít ani vodopády sv. Wolfganga a Čertovu stěnu. Vyšší Brod je výchozím bodem vodáckých výletů po Vltavě, vodákům slouží řada půjčoven vybavení. Tradičně v září odtud vyplouvají na Vltavu kuriózní plavidla.

Komfortní ubytování nabízí místní hotely a penziony, restaurace zase krajové speciality. Vyhlášené jsou výrobky zdejšího minipivovaru, cukrárny a pekárny. Ostatně na čerstvém povětří každému pořádně vytráví…
www.mestovyssibrod.cz

Zlatá Koruna

Původně se sídlo v hlubokém údolí Vltavy nazývalo Svatá Trnová Koruna a vzniklo při klášteru založeném roku 1263 Přemyslem Otakarem II. Cisterciácký klášter měl omezit rozpínavost krumlovského rodu Vítkovců. Největší slávy se dočkal během 14. století, za husitských válek byl 17 let opuštěn. Roku 1785 byl zrušen císařem Josefem II., ale komplex jeho budov patří dodnes k nejkrásnějším a nejhodnotnějším stavbám jihočeské gotiky. Nejcennější stavbou je trojlodní bazilika Nanebevzetí Panny Marie.
www.klaster-zlatakoruna.eu


Jižní Čechy Pohodové

Jižní Čechy - kapesní průvodce s mapou, zdroj: Vydavatelství MCU s.r.o.Jižní Čechy na mapěPoznávejte jihočeské památky

České Budějovice - oficiální volnočasový portálStezka korunami stromů Lipno byla první v České republice.Mezinárodní hudební festival Český KrumlovAlšova jihočeská galerieSole-Felsen-Bad Gmünd

Městské informační centrum Jindřichův HradecHistorický pivovar Český Krumlov

Městské divadlo Český KrumlovWellness Hotel Frymburk

Letiště České Budějovice slaví 80 - den otevřených dveří 24.6.2017 od 10:00 do 16:00

Centrum Českého Krumova je obtékáno smyčkou Vltavy, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Dominanty centra Č. Krumlova - zámecká věž a věž kostele sv. Jošta, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Radniční ulice spojuje Lazebnický most s náměstím Svornosti, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Český Krumlov, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Zámecké barokní divadlo, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Otáčivé hlediště Český Krumlov, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Otáčivé hlediště Český Krumlov, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Černá v Pošumaví, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Kostel sv. Mikuláše v Boleticích je zřejmě nejstarší stavbou jižních Čech, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Závišův kříž - splendor mysticus, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Zřícenina hradu Dívčí kámen leží v romantickém místě nad řekou Vltavou, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Horní Planá, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Kamenné moře Čertovy stěny, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Kleť (1084 m n. m.) - rozhledna, turistická chata, v pozadí televizní vysílač, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Chvalšiny - kostel sv. Máří Magdalény, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Stezka korunami stromů Lipno, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Bobová dráha Lipno, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Rožmberk nad Vltavou, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček