ČESKOBUDĚJOVICKO 

České Budějovice   

Jihočeská metropole s téměř 100 tisíci obyvateli ležící na soutoku Vltavy s Malší byla založena roku 1265 králem Přemyslem Otakarem II. Královské město od počátku rychle vzkvétalo, úspěšně se rozvíjela zejména řemesla a obchod. Díky své poloze se Budějovice staly i vojenskou pevností. V 16. století se v jejich okolí začalo těžit stříbro, na přelomu 15. a 16. století zde fungovala dokonce mincovna. Roku 1832 z města poprvé vyjely vozy tažené koňmi na trať koněspřežky z Českých Budějovic do rakouského Lince. Stanice této dráhy je dnes technickou památkou a je přístupná veřejnosti. Od roku 1847 jsou Budějovice známé díky výrobě tužek Hardmuth, neméně slavná je i pivovarská tradice.

V roce 1960 byl otevřen areál budějovického výstaviště, kde se již čtyři desítky let koná pravidelná výstava Země živitelka. V roce 1991 se České Budějovice staly univerzitním městem. Historickému centru vévodí rozlehlé (cca 133 x 133 m) čtvercové náměstí Přemysla Otakara II. se známou Samsonovou barokní kašnou z počátku 18. stol. Zdaleka viditelnou dominantou a symbolem Budějovic je 72 m vysoká Černá věž (viz str. 31), stojící v jednom z rohů náměstí. Z mnoha renesančních a barokních domů obklopujících náměstí je nejcennější původně renesanční a později v barokním stylu přestavěná radnice z poloviny 16. století. Z opevnění města se dodnes dochovala jen část hradeb a některé věže, mezi jinými Železná panna, neslavně proslulá středověkým mučicím nástrojem, jenž jí dal jméno. Nedaleko náměstí najdeme původní dochované masné krámy z poloviny 16. stol., od 50. let 20. století fungující jako vyhlášená budějovická pivnice téhož názvu.

V Českých Budějovicích sídlí několik ústavů AV ČR, Jihočeské muzeum, Muzeum koněspřežky, Muzeum energetiky, Jihočeské motocyklové muzeum a další.
www.c-budejovice.cz

Bavorovice (památková zóna)

Vesnice nedaleko Českých Budějovic s řadou hezky dochovaných staveb ve stylu selského lidového baroka.

Dobrá Voda

Obec přibližně 4 km východně od centra Českých Budějovic. V 16. a v 17. století se zde s nevelkými výnosy těžilo stříbro, brzy se však více proslavily léčivé účinky zdejších minerálních pramenů. Při nich vznikl v roce 1632 malý kostelík Panny Marie Bolestné. Zájmu poutníků však nestačil, a proto byl v letech 1733 až 1735 vybudován nový poutní kostel. Je dílem stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera (1689–1751), bohatá vnitřní výzdoba pochází od malíře Václava Vavřince Reinera (1689–1743). Jednolodní kostel se dvěma bočními kaplemi patří k vrcholným barokním památkám jižních Čech.
www.dobravodaucb.cz

Hluboká nad Vltavou

Národní kulturní památka, jednoznačně nejznámější stavba české novogotiky a jedna z nejnavštěvovanějších památek v České republice vůbec. Kdysi strážní hrad, založený v 13. století českými králi, byl v letech 1845–1871 velkoryse přestavěn v romantickém stylu tzv. tudorovské gotiky. Majitelům zámku a iniciátorům přestavby, knížecímu rodu Schwarzenbergů, posloužilo za vzor anglické královské sídlo Windsor.

Hlubocký zámek je obklopen krásnými rozlehlými zahradami a udržovaným parkem, v zámecké jízdárně sídlí expozice Alšovy jihočeské galerie.
www.zamek-hluboka.eu

Holašovice      

Malebná jihočeská obec přibližně 10 km západně od Českých Budějovic na úpatí Blanského lesa. Pravidelnou obdélníkovou náves s malým rybníkem obklopuje 27 stavení, převážně statků, vybudovaných ve stylu tzv. jihočeského selského baroka. Tento lidový stavební styl se inspiroval městskou a církevní barokní a klasicistní architekturou, z níž převzal některé ozdobné prvky. Pro svou výjimečnou celistvost a zachovalost byla vesnice roku 1998 zapsána na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO.
www.holasovice.eu

Koněspřežka Linec – České Budějovice      

Tato nejstarší železnice kontinentální Evropy byla vybudována v letech 1852–1832 Františkem Antonínem Gerstnerem (1795–1840), který tak realizoval myšlenku svého otce F. Josefa Gerstnera. Trať měřila 120,8 km a stala se základem budoucí evropské železniční sítě. Informace o ní najdou zájemci v Jihočeském muzeu v Č. Budějovicích (stálá expozice Muzeum Koněspřežky). Dodnes se v krajině mezi Budějovicemi a Lincem zachovalo několik fragmentů stavby (náspy, zbytky kolejnic). Kolejnice měly podobu ocelových pásů přikovaných na dřevěných trámech. Jejich rozchod byl 1 106 mm, pražce byly od sebe vzdáleny 1 sáh (1 896 mm).
www.muzeumcb.cz

Lovecký zámek Ohrada

Nedaleko Hluboké nad Vltavou, mezi Munickým a Zvolenovským rybníkem, stojí lovecký zámek vybudovaný Schwarzenbergy v letech 1708–1713. V dvoupatrové barokní budově je dnes umístěno muzeum věnované lesnictví, rybářství a rybníkářství a také velkolepá sbírka loveckých zbraní a trofejí. Kuriozitou je vycpané tělo posledního divoce žijícího šumavského medvěda, zastřeleného roku 1856. Zámek obklopuje rozsáhlá obora, vedle níž se přímo na břehu Munického rybníka nachází malá zoologická zahrada, zaměřená převážně na chov evropské zvířeny. Uvidíte zde však i mnoho exotických druhů. ZOO Ohrada je ideálním výletním cílem pro rodiny s dětmi.
www.nzm.cz, www.zoohluboka.cz

Malše

Významný pravostranný přítok Vltavy, s níž se stéká v centru Českých Budějovic. Pramení v Horním Rakousku, její celková délka je 96 km, z toho téměř 90 km připadá na české území. V letech 1971 až 1978 byla na Malši v blízkosti Římova vybudována údolní nádrž, jež je zdrojem pitné vody pro České Budějovice.

Přehrada Hněvkovice

Betonová gravitační hráz s elektrárnou a plavební komorou, vybudovaná v letech 1986 až 1991 jako (chronologicky) poslední stupeň vltavské kaskády. Nádrž slouží jako zdroj chladicí vody pro nedalekou jadernou elektrárnu Temelín. V nedávné době byla v rámci splavňování Vltavy zprovozněna v tělese hráze plavební komora pro lodě do výtlaku 300 tun.

Purkarec

Kdysi vorařská ves na březích Vltavy. Slávu vorařského řemesla připomíná Síň voroplavby a na návsi pomníček utonulým vorařům. Část obce je zatopena Hněvkovickou přehradou, někdejší most byl nahrazen přívozem, viz www.penzionpurkarec.cz

V roce 2010 byla otevřena 12kilometrová cyklostezka z Purkarce do Hluboké nad Vltavou. Asi 2 km před Purkarcem stojí zřícenina hradu z 2. poloviny 14. století, Karlova hrádku. V blízkých Pořežanech se nachází Muzeum historických vozidel a staré zemědělské techniky.
www.muzeum.wz.cz

Trocnov

Rodiště husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova (kolem r. 1360–1424). Poblíž místa, kde stával jeho rodný statek (dodnes se zachovaly základy), je dnes Památník husitského hnutí. Tam, kde stával dub, pod nímž se slavný vojevůdce údajně narodil, je od roku 1908 umístěn nahrubo opracovaný balvan, Žižkův kámen. O něco dále byla roku 1960 vybudována mohutná, 12 m vysoká Žižkova socha. Všechny pozoruhodnosti v areálu propojuje cca 1 km dlouhá značená trasa.
Přístup: např. z Borovan po červené turistické trase.
www.trocnov.cz

Kostel Nejsvětější Trojice      

Asi 1 km jižně od Trhových Svinů stojí v krajině osamocený barokní komplex poutního kostela, jehož autorství je často připisováno samotnému Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi (1689–1751), českému architektovi a staviteli německého původu. Stavba s půdorysem šesticípé hvězdy se třemi věžemi, obklopená ambitem, vznikla v letech 1705 až 1709. Díky své poloze v otevřené krajině vytváří působivou dominantu.
www.tsviny.cz

Trhové Sviny

První zprávy o osadě pod hradem jménem Sviny při obchodní Vitorazské stezce pocházejí z poloviny 13. století. Od počátku 15. století, kdy získaly Sviny právo trhu, se již nazývaly dále jako Trhové. Původní hrad dnes již neexistuje, ale výraznou dominantou městečka je kostel Nanebevzetí Panny Marie, cenná gotická památka z 13. století. Ve městě stojí rodný dům (s pamětní deskou) protektorátního československého prezidenta dr. Emila Háchy. Svinenským rodákem je též hudebník a skladatel Karel Valdauf (1913–1982). Jeho rodný dům je upraven jako muzeum.
www.tsviny.cz

Týn nad Vltavou

Město při řece Vltavě těsně před jejím soutokem s Lužnicí. Patří k nejstarším sídlům v jižních Čechách, neboť už ve 12. století (možná již v 10.) je na tomto místě zmiňován opevněný dvorec s osadou. Od r. 1609 byl Týn královským městem. Na náměstí stojí raně barokní arcibiskupský zámek, najdeme zde i řadu renesančních měšťanských domů. Ve stejném slohu vznikla radnice, jež byla později přestavěna ve stylu jihočeského selského baroka. Dominantou náměstí je raně gotický kostel sv. Jakuba. V městském muzeu je instalována expozice vorařství, keramiky a loutkářství. Technickou památkou je ocelový most přes Vltavu, postavený roku 1892. Na okraji města směrem k soutoku s Lužnicí stojí na návrší Semenec miniaturní rozhledna s pěkným výhledem na Týn a okolí.
www.tnv.cz

Žumberk

Dodnes částečně opevněná ves (jedna z mála v celé Evropě) vznikla v polovině 13. století, z téže doby pochází i pozdně gotická tvrz, na počátku 17. století přestavěná do podoby menšího renesančního zámku. V roce 1974 byla dokončena jeho rekonstrukce. V zámku sídlí expozice lidového malovaného nábytku z 18. a 19. století.
www.obec-zumberk.cz

ZÁMEK MITROWICZ

Malebný zámek v Kolodějích nad Lužnicí, který prošel velmi náročnou, citlivou rekonstrukcí a je nově od roku 2015 otevřen pro širokou veřejnost.

Zámek je unikátní svými nástěnnými malbami, které zdobí celé první reprezentativní patro. Renesanční část zámku pochází z roku 1565 a založil ji pan Adam Čabelický ze Soutic. V letech 1737 až 1741 provedl František Karel Wratislav se svojí manželkou Marií Annou roz. Kinskou rozšíření obytné části s přístavbou kaple sv. Anny, tím vznikla dnešní barokní podoba zámku.

Areál nabízí během sezóny kostýmované prohlídky interiérů, vtipná divadelní představení, šermířské souboje, stylové občerstvení a piknikové koše, které si můžete vychutnat u bylinkové zahrádky s výhledem na biotop či v obnoveném zámeckém parku, kde bylo vysázeno 8 500 rostlin a 50 stromů.

Aktuální informace a kontakt:
Koloděje nad Lužnicí
Tel.: 728 353 133
bedrich@mitrowicz.cz
Facebook: Zámek Mitrowicz
www.zamekmitrowicz.cz

Jižní Čechy Pohodové

Jižní Čechy - kapesní průvodce s mapou, zdroj: Vydavatelství MCU s.r.o.Jižní Čechy na mapěPoznávejte jihočeské památky

České Budějovice - oficiální volnočasový portálStezka korunami stromů Lipno byla první v České republice.Mezinárodní hudební festival Český KrumlovAlšova jihočeská galerieSole-Felsen-Bad Gmünd

Městské informační centrum Jindřichův HradecHistorický pivovar Český Krumlov

Městské divadlo Český KrumlovWellness Hotel Frymburk

Letiště České Budějovice slaví 80 - den otevřených dveří 24.6.2017 od 10:00 do 16:00

České Budějovice založil král Přemysl Otakar II. v místě soutoku Vltavy a Malše, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Náměstí Přemysla Otakara II. patří k největším u nás - má přibližný tvar čtverce o straně 133m, zdroj: archív Vydavatelství ...
Radnice České Budějovice, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Železná panna - České Budějovice, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Krásný příklad jihočeského lidového stavitelství – statek v Bavorovicích, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Vltava - nejdelší česká řeka, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Přehrada Lipno I, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Přehrada Hněvkovice, vpravo odběrný objekt vody pro elektrárnu Temelín, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
ZámekZámek Hluboká nad Vltavou nezapře inspiraci anglickou neogotikou nezapře inspiraci anglickou neogotikou, zdroj: archív Vydavatelství ...
Golfové hřiště v Hluboké nad Vltavou, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Průčelí a štíty domů ve stylu selského baroka na holašovické návsi, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Soutok Malše s Vltavou v Českých Budějovicích, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Purkarec – Síň voroplavby, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Kostel Nejsvětější Trojice nedaleko Trhových Svinů, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Vltava v Týně nad Vltavou je již vzduta 70 km vzdálenou Orlickou přehradou, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Žumberk – opevněná vesnice s tvrzí, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Zámek Mitrowicz - romantický a jedinečný zámek s geniem loci